Người có visa này được phép:

Thường trú vĩnh viễn tại Úc.

Làm việc, sinh sống và học tập tại Úc.

Hưởng bảo hiểm sức khỏe và các quyền lợi như công dân Úc.

Hưởng trợ cấp phúc lợi xã hội.

Bảo lãnh người thân sang Úc.

Nhập quốc tịch sau khi hội đủ các điều kiện theo luật định.

 

Điều kiện để xin visa:

1.    Trẻ được coi là mồ côi khi cha mẹ đã chết, mất khả năng chăm sóc vĩnh viễn (v.d., tàn phế), hoặc bị mất tích.

2.    Trẻ phải còn độc thân và dưới 18 tuổi vào thời điểm nộp đơn.

3.    Người bảo lãnh là công dân, thường trú nhân Úc hoặc công dân New Zealand sinh sống tại Úc đã sinh sống tại Úc trên 2 năm.

4.    Người bảo lãnh là họ hàng của đứa trẻ, ví dụ: anh chị em, ông bà, cậu dì chú bác, cháu trai, cháu gái, v.v…

5.    Người bảo lãnh trên 18 tuổi hoặc có vợ/chồng trên 18 tuổi và không có tiểu sử tiền án/tiền sự có liên quan đến trẻ em.