sumhopgiadinh minLoại visa: Tạm trú trong thời gian chờ thường trú.

Visa này cho phép bạn:

Tạm trú ở Úc cùng với vợ/chồng trong thời gian 2 năm.

Làm việc, học tập, sinh sống tại Úc và có thể xin hưởng bảo hiểm sức khỏe Medicare.

Sau thời gian 2 năm, nếu mối quan hệ vợ/chồng vẫn còn duy trì thì visa tự động chuyển sang thường trú.

Điều kiên để xin visa:

1.    Đối với đương đơn:

a.    Đương đơn có người bảo lãnh là công dân hoặc thường trú nhân Úc,

b.    Đã kết hôn hợp pháp với người bảo lãnh hoặc nếu vì lý do nào khác mà chưa thể kết hôn thì mối quan hệ phải trên 12 tháng (có ngoại lệ cho các trường hợp đã có con hoặc hôn nhân đồng tính).

c.     Đương đơn có mối quan hệ có thực với người bảo lãnh,

d.    Đương đơn thỏa mãn các điều kiện về sức khỏe và lý lịch cá nhân.

2.    Đối với người bảo lãnh:

a.    Người bảo lãnh là công dân hoặc thường trú nhân Úc.

b.    Người bảo lãnh đã kết hôn hoặc có mối quan hệ trên 12 tháng với đương đơn.

c.     Chưa bảo lãnh quá 2 người khác vào Úc theo diện vợ/chồng.

d.    Chưa bảo lãnh cho vợ/chồng hay chính mình là người được bảo lãnh theo diện này trong 5 năm trở lại đây.