cham soc nguoi gia11 min

Người có visa này được phép:

  • Thường trú vĩnh viễn tại Úc.
  • Làm việc, sinh sống và học tập tại Úc.
  • Hưởng bảo hiểm sức khỏe và các quyền lợi như công dân Úc.
  • Hưởng trợ cấp phúc lợi xã hội trong trường hợp luật định cho phép.
  • Bảo lãnh người thân sang Úc.
  • Nhập quốc tịch sau khi hội đủ các điều kiện theo luật định.

Điều kiện để xin visa:

1.    Được con cái (con ruột/con ghẻ/con nuôi) bảo lãnh

2.    Thỏa mãn các điều kiện cơ bản của diện Cha mẹ.

3.    Hồ sơ phải đợi trong hệ thống xếp hàng khoảng 10 năm.