Định cư theo diện đoàn tụ gia đình

VISA 103 – CHA MẸ KHÔNG ĐÓNG TIỀN

Người có visa này được phép: Thường trú vĩnh viễn tại Úc. Làm việc, sinh sống và học tập tại Úc. Hưởng bảo hiểm sức khỏe và các quyền lợi như công dân Úc. Hưởng trợ cấp phúc lợi xã hội trong trường hợp luật…

VISA 309 – VỢ CHỒNG HOẶC HÔN NHÂN ĐỒNG TÍNH

Loại visa: Tạm trú trong thời gian chờ thường trú. Visa này cho phép bạn: Tạm trú ở Úc cùng với vợ/chồng trong thời gian 2 năm. Làm việc, học tập, sinh sống tại Úc và có thể xin hưởng bảo hiểm sức khỏe Medicare….

VISA 300 – NGƯỜI SẮP KẾT HÔN

Loại visa: Tạm trú. Visa này cho phép bạn: Sang Úc 9 tháng để làm đám cưới với người bảo lãnh. Làm việc, học tập, sinh sống tại Úc và có thể xin hưởng bảo hiểm sức khỏe Medicare. Điều kiên để xin visa: 1.   …

Lệ phí visa theo diện Cha mẹ tại Úc, năm 2010

Yếu tố Visa 103 Visa 143 Visa 173 173 sang 143 Loại visa Thường trú Thường trú Tạm trú Thường trú Thời gian chờ 30 năm 2 năm 2 năm   Lệ phí visa       – Đương đơn chính       – Đương đơn…

Visa 117 – Trẻ họ hàng mồ côi

Người có visa này được phép: Thường trú vĩnh viễn tại Úc. Làm việc, sinh sống và học tập tại Úc. Hưởng bảo hiểm sức khỏe và các quyền lợi như công dân Úc. Hưởng trợ cấp phúc lợi xã hội. Bảo lãnh người thân…

Yêu cầu mối quan hệ trên 12 tháng

Các đương đơn nộp đơn theo diện định cư Úc Visa 309 mà chưa có kết hôn chính thức thì phải chứng minh có mối quan hệ trên 12 tháng trước ngày nộp đơn. Để thỏa mãn điều kiện này, đương đơn cần chứng minh:…

Visa 445 – Người con phụ thuộc

Đối tượng: Dành cho những người con phụ thuộc của người Cha/mẹ đang có Visa 309 – Vợ/chồng.   Người có visa này được phép: Tạm trú ở Úc. Làm việc, sinh sống và học tập tại Úc trong thời gian Visa của người Cha/mẹ…

Các điều kiện cơ bản để định cư theo diện Cha mẹ

1.    Người con bảo lãnh là công dân Úc, thường trú nhân Úc hoặc công dân New Zealand đã có cuộc sống ổn định tại Úc trên 2 năm. Nếu người con còn nhỏ hơn 18 tuổi, thì phải có người thân trong gia đình…

Khái quát về đoàn tụ gia đình tại Úc

Chương trình định cư tại Úc theo diện đoàn tụ gia đình được chia thành 4 nhóm chính: ·        Nhóm A: Vợ/chồng hoặc Người sắp kết hôn, ·        Nhóm B: Cha mẹ, ·        Nhóm C: Con cái ·        Nhóm D: Các dạng người thân khác….

Các bằng chứng cho mối quan hệ hôn nhân trung thực

Các bằng chứng để chứng minh quan hệ trung thực của hôn nhân hoặc tiền hôn nhân có thể bao gồm các bằng chứng sau nhưng chưa phải là tất cả: 1.    Tờ tường trình do đương đơn và người bảo lãnh viết cho biết…

Visa 116 – Chăm sóc người thân

Người có visa này được phép: Thường trú vĩnh viễn tại Úc. Làm việc, sinh sống và học tập tại Úc. Hưởng bảo hiểm sức khỏe và các quyền lợi như công dân Úc. Hưởng trợ cấp phúc lợi xã hội trong trường hợp luật…

Visa 114 – Người thân già yếu lệ thuộc

Người có visa này được phép: Thường trú vĩnh viễn tại Úc. Làm việc, sinh sống và học tập tại Úc. Hưởng bảo hiểm sức khỏe và các quyền lợi như công dân Úc. Hưởng trợ cấp phúc lợi xã hội trong trường hợp luật…

error: Tính năng đã bị khóa