Đối tượng: Dành cho những người con phụ thuộc của người Cha/mẹ đang có Visa 309 – Vợ/chồng.

 

Người có visa này được phép:

Tạm trú ở Úc.

Làm việc, sinh sống và học tập tại Úc trong thời gian Visa của người Cha/mẹ vẫn còn hiệu lực.

Hưởng các quyền lợi tương đương loại Visa của người Cha/mẹ.

 

Điều kiện để xin visa:

1.    Đương đơn là con ruột hoặc con kế của người mang Visa 309.

2.    Đương đơn được bảo lãnh bởi người đã bảo lãnh cha/mẹ của mình.

3.    Đương đơn còn sống phụ thuộc vào cha/mẹ.

4.    Đương đơn còn độc thân.