pre wed

Loại visa: Tạm trú.

Visa này cho phép bạn:

Sang Úc 9 tháng để làm đám cưới với người bảo lãnh.

Làm việc, học tập, sinh sống tại Úc và có thể xin hưởng bảo hiểm sức khỏe Medicare.

Điều kiên để xin visa:

1.    Đối với đương đơn:

a.    Đương đơn phải có ý định kết hôn với người bảo lãnh.

b.    Đương đơn có người bảo lãnh là công dân hoặc thường trú nhân Úc.

c.     Đương đơn có mối quan hệ có thực với người bảo lãnh.

d.    Đương đơn thỏa mãn các điều kiện về sức khỏe và lý lịch cá nhân.

e.    Đương đơn trên 18 tuổi.

2.    Đối với người bảo lãnh:

a.    Người bảo lãnh là công dân hoặc thường trú nhân Úc.

b.    Người bảo lãnh có ý định kết hôn với đương đơn.

c.     Người bảo lãnh chưa bảo lãnh quá 2 người khác vào Úc theo diện vợ/chồng.

d.    Người bảo lãnh chưa bảo lãnh cho vợ/chồng hay chính mình là người được bảo lãnh theo diện này trong 5 năm trở lại đây.