Các đương đơn nộp đơn theo diện định cư Úc Visa 309 mà chưa có kết hôn chính thức thì phải chứng minh có mối quan hệ trên 12 tháng trước ngày nộp đơn. Để thỏa mãn điều kiện này, đương đơn cần chứng minh:

a.    Đương đơn và người bảo lãnh có cam kết cùng nhau xây dựng đời sống chung và riêng biệt với những người khác,

b.    Mối quan hệ là có thực,

c.     Đương đơn và người bảo lãnh đang sống chung với nhau (hoặc không xa cách một cách liên tục).

Đặc biệt, đương đơn có thể xin miễn yêu cầu mối quan hệ trên 12 tháng nếu thỏa mãn một trong các trường hợp sau:

a.    Nếu đương đơn và người bảo lãnh đã có con, hoặc

b.    Nếu đương đơn và người bảo lãnh đã đăng ký mối quan hệ tại các tiểu bang ở Úc, hoặc

c.     Nếu đương đơn và người bảo lãnh có mối quan hệ đồng tính, và việc sinh sống chung đi ngược lại với luật pháp của nơi đương đơn đang sinh sống.