Người có visa này được phép:

Thường trú vĩnh viễn tại Úc.

Làm việc, sinh sống và học tập tại Úc.

Hưởng bảo hiểm sức khỏe và các quyền lợi như công dân Úc.

Hưởng trợ cấp phúc lợi xã hội trong trường hợp luật định cho phép.

Bảo lãnh người thân sang Úc.

Nhập quốc tịch sau khi hội đủ các điều kiện theo luật định.

 

Điều kiện để xin visa:

1.    Đương đơn nam phải trên 65 tuổi.

2.    Đương đơn nữ phải trên 60 tuổi đến trên 65 tuổi, tùy thuộc vào ngày sinh.

3.    Đương đơn đang sống độc thân.

4.    Đương đơn được bảo lãnh bởi người thân ở Úc.

5.    Đương đơn sống phụ thuộc vào người thân liên tục ít nhất 3 năm.

6.    Con cái hoặc người sống lệ thuộc vào đương đơn phải còn độc thân nếu muốn đi theo.