temporary resident

Visa Canada: Thăm thân – Du lịch – Công tác

Điều kiện để xin Visa du lịch/công tác Canada (đối với các đương đơn không được miễn trừ visa): 1.     Có lý do du lịch hoặc công tác chính đáng. 2.     Thỏa mãn điều kiện tài chính cho chuyến đi. 3.     Thỏa mãn điều kiện…

error: Tính năng đã bị khóa