Điều kiện để xin Visa du lịch/công tác Canada (đối với các đương đơn không được miễn trừ visa):

1.     Có lý do du lịch hoặc công tác chính đáng.

2.     Thỏa mãn điều kiện tài chính cho chuyến đi.

3.     Thỏa mãn điều kiện sức khỏe và lý lịch.

4.     Chứng minh được đương đơn sẽ rời Canada trước khi visa hết hạn.

 

Một số lưu ý:

1.    Diện du lịch và công tác áp dụng chung theo thủ tục này.

2.    Đương đơn nên có thư mời từ cá nhân hoặc tổ chức ở Canada.

3.    Gia đình (vợ/chồng, con cái) có thể đi theo đương đơn nếu thoả mãn một số điều kiện.

4.    Đương đơn có thể được yêu cầu khám sức khoẻ nếu xét cần thiết.

5.    Thời gian lưu trú tối đa mỗi lần nhập cảnh là 6 tháng.

6.    Lệ phí (thu bằng tiền USD) có thể thay đổi tuỳ thời điểm:

a.    Visa 1 lần: $70 USD/người

b.    Visa nhiều lần: $140 USD/người.

c.     Lệ phí tối đa cho một gia đình: $370 USD

d.    Lệ phí hành chính: $15 USD cho 1 hộ chiếu. Tính tối đa cho 3 hộ chiếu trong cùng 1 hồ sơ. Nếu trẻ em đi cùng hộ chiếu với bố mẹ thì được miễn phí này.

7.    Thời gian giải quyết hồ sơ cho các đương đơn từ Việt Nam là khoảng 3 tuần.