visa 132

Thay đổi đối với các loại visa doanh nhân tại Úc.

Điều khoản thay đổi: Thay đổi đối với các loại visa doanh nhân tại Úc.   Loại visa được áp dụng: Visa Úc theo diện doanh nhân.   Ngày áp dụng: Từ 19/04/2010.   Nội dung thay đổi: Loại visa Điều khoản cũ Điều khoản…

error: Tính năng đã bị khóa