Khai Phú Investments & Migration Agency xin thông báo từ ngày 03/11/2014 sẽ chuyển về địa điểm mới và sử dụng chung trụ sở với:

SAN FRANCISCO REGIONAL CENTER
Tầng 34, Bitexco Financial Tower
Số 2 Hải Triều
Quận 1, TP.HCM
T:
08 3822 3380