bigstock Businessman workplace with pap 41370616 min 

Khai Phú xin cập nhật những số liệu mới nhất đến Quý nhà đầu tư xoay quanh chương trình Định cư Mỹ diện EB-5 từ Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ USCIS. Thống kê cho biết số lượng đơn I-526 và I-829 trong Quý 1 năm 2017 ( từ tháng 10 – tháng 12/2016) như sau:

[A] I-526

  • Kể từ năm tài khóa 2008, Chương trình Trung tâm vùng EB-5 đã tạo ra hơn 18.4 tỷ USD vào vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và hơn 10 tỷ USD vốn đầu tư EB-5 đang chờ được xem xét tại USCIS.
  • Tỷ lệ nộp đơn I-526 giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái
  • Số lượng đơn I-526 được xem xét trong Quý này đạt tỷ lệ cao nhất trong mọi năm
  • Số đơn I-526 được chấp thuận tăng 16% so với Quý trước và tăng 166% so với cùng kỳ năm ngoái
  • Mặc dù đã có một số lượng lớn đơn I-526 được xem xét trong Quý 1, số đơn I-526 đang chờ phê duyệt cũng tăng 12% so với quý trước, lên đến 23,000 hồ sơ.

I 526 q1 2017

[B] I-829

  • Số đơn I-829 được xem xét tiếp tục giảm như đã xảy ra trong 5 quý vừa qua ; đạt mức thấp nhất trong 2 năm với mức giảm 86% so với cùng thời điểm năm ngoái.
  • Số đơn I-829 được phê duyệt giảm 57% so với quý trước và giảm 88% so với cùng kỳ năm ngoái
  • Tỷ lệ chấp thuận I-829 giảm 12% so với quý trước: đạt 85%
  • Số đơn I-829 chờ phê duyệt tăng 12%, lên đến 7,000 hồ sơ

I 829 Q1 2017

 

Mọi thắc mắc về Chương trình Định cư Mỹ theo diện EB-5, Quý nhà đầu tư vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:

Khai Phú Investments and Migration Agency(IMA)

*TP.HCM: (028) 6291 8889  | (028) 3822 3380

*Hà Nội:   (024) 7302 9990 | (024) 7302 9996

Fanpage:www.facebook.com/khaiphuimmigration

Website: www.tuvanditru.com