Tổng hợp toàn bộ điều kiện định cư Mỹ hợp pháp

Cụ thể, bạn cần hiểu thủ tục định cư Mỹ bao gồm những gì? Để chuyển đến Hoa Kỳ vĩnh viễn, bạn phải đáp ứng các yêu cầu nhất định. Trả phí chính phủ và đơn đăng ký được chính phủ Hoa Kỳ chấp thuận, và để làm giảm đi sự phiền phức về thủ tục, ngay sau đây, cùng tìm hiểu từng bước thực hiện thủ tục này nhé!

định cư mỹ thế nào là hợp pháp

Tổng hợp toàn bộ điều kiện định cư Mỹ hợp pháp

1. Điều kiện định cư Mỹ và thủ tục đi theo diện gia đình

Có các bước cụ thể cần tuân theo thủ tục định cư Mỹ. Điều này giúp bạn dễ dàng trở thành thường trú nhân hợp pháp của Hoa Kỳ. Và còn giúp việc bảo lãnh thành công một thành viên gia đình.

Tổng hợp toàn bộ điều kiện định cư Mỹ hợp pháp

Điều kiện định cư Mỹ và thủ tục đi theo diện gia đình

Điều kiện bao gồm:

 • Công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân nộp đơn xin thị thực
 • USCIS đưa ra quyết định về đơn xin thị thực
 • Những người thân thuộc diện Ưu tiên gia đình chờ đợi cho đến khi có thị thực
 • Người nhập cư xin thị thực nhập cư hoặc Thẻ xanh

Quy trình thực hiện:

Bước 1: Nộp đơn thỉnh cầu

Để bắt đầu quá trình bảo lãnh. Thành viên gia đình sẽ cần gửi đơn xin thị thực theo Mẫu I-130 của USCIS. Cùng với các tài liệu kèm theo, đến Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS). Ngoài ra, thường trú nhân phải chứng minh mối quan hệ gia đình là có thật.

Bước 2: USCIS đưa ra quyết định

Khi USCIS nhận đơn yêu cầu, các viên chức sẽ xem xét việc chấp thuận hay từ chối yêu cầu. Nếu được chấp thuận hồ sơ sẽ được chuyển đến Trung tâm Thị thực Quốc gia để xử lý. Nếu bị từ chối, đương đơn có thể nộp đơn mới. Sau khi xác định những thay đổi nào cần thực hiện để khuyến khích sự chấp thuận. Và khi được chấp thuận. USCIS sẽ chuyển hồ sơ người nhập cư đến Trung tâm Thị thực Quốc gia (NVC) để xử lý thêm.

Bước 3: Dạng thân nhân ưu tiên chờ thị thực có sẵn

Bước này chỉ thực hiện nếu đương đơn thuộc nhóm ưu tiên gia đình. Những người thân không được coi là ‘ưu tiên’ sẽ không đủ điều kiện để được thường trú tức thì. Lý do chính là vì giới hạn hằng năm về số lượng Thẻ xanh được chấp thuận. Người nhập cư tham gia vào danh sách chờ đợi, và thường sẽ đợi ít nhất một năm trước khi biết liệu có thị thực hay không.

Bước 4: Người nhập cư nộp đơn xin Visa hoặc Thẻ xanh

Nếu đơn bảo lãnh đã được chấp thuận và thị thực đã có sẵn. Thì người nhập cư sẽ nộp đơn xin thường trú. Điều này thường được thực hiện bằng cách nộp đơn xin thị thực nhập cư tại lãnh sự quán bên ngoài Hoa Kỳ, và sau đó khi đến các tiểu bang, người nhập cư sẽ nộp đơn xin Thẻ xanh. Quá trình tiếp theo, được gọi là ‘xử lý lãnh sự’. Người nhập cư sẽ được yêu cầu điền vào các mẫu đơn khác nhau, cung cấp tài liệu và tham gia kiểm tra y tế.

2. Điều kiện định cư Mỹ và thủ tục dạng việc làm

điều kiện định cư Mỹ

Điều kiện định cư Mỹ và thủ tục dạng việc làm

Theo đó, thủ tục định cư Mỹ dạng việc làm sẽ gồm 4 bước:

Các thủ tục định cư Mỹ cần tuân theo để chủ lao động Hoa Kỳ. Có thể yêu cầu người lao động nước ngoài trở thành thường trú nhân Hoa Kỳ thành công. Đó là:

 • Người sử dụng lao động hoặc người đại diện được chấp thuận chứng nhận lao động
 • Nhà tuyển dụng nộp đơn bảo lãnh với USCIS
 • USCIS gửi đơn bảo lãnh đến Trung tâm Thị thực Quốc gia (NVC)
 • Người nhập cư xin thị thực nhập cư hoặc Thẻ xanh.

Người sử dụng lao động hoặc người đại diện được chấp thuận chứng nhận lao động

Đối với hầu hết các hạng mục việc làm, chủ lao động tài trợ phải được Bộ Lao động phê duyệt chứng nhận lao động. Xác nhận rằng không có công nhân Hoa Kỳ đủ tiêu chuẩn nào có sẵn. Hoặc sẵn sàng làm công việc mà người nhập cư sẽ được thuê làm.

Nhà tuyển dụng nộp đơn khởi kiện với USCIS

Nếu giấy chứng nhận lao động được chấp thuận, thì người sử dụng lao động cần phải nộp Mẫu đơn I-140. Đơn xin nhập cư cho người lao động nước ngoài, với dịch vụ Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS). Để có danh mục ưu tiên dựa trên việc làm phù hợp các cá nhân thuộc loại E-B1 (Người lao động trình độ cấp cao ưu tiên) có cơ hội nộp đơn yêu cầu của riêng họ.

USCIS gửi đơn yêu cầu đến Trung tâm Thị thực Quốc gia.

Khi đơn bảo lãnh được USCIS chấp thuận. Nó sẽ được gửi đến Trung tâm Thị thực Quốc gia (NVC). Nơi sẽ bắt đầu xử lý trước hồ sơ của đương đơn.

Người nhập cư nộp đơn xin thị thực nhập cư hoặc Thẻ xanh

Người sử dụng lao động hoặc người đại diện tiềm năng của ứng viên trước tiên phải được Bộ Lao động phê duyệt chứng nhận lao động. Sau khi nhận được (nếu được yêu cầu). Người sử dụng lao động sau đó sẽ nộp Đơn xin nhập cư cho người lao động. Mẫu I-140, Dịch vụ Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ loại ưu tiên dựa trên việc làm thích hợp. (LƯU Ý: Những người có khả năng đặc biệt trong danh mục ưu tiên. Việc làm Đầu tiên có thể nộp đơn yêu cầu của riêng họ.) Nếu người nộp đơn đã ở Hoa Kỳ, người đó có thể nộp đơn xin Điều chỉnh Tình trạng. Hoặc người nộp đơn sẽ trải qua quá trình xin thị thực thông qua đại sứ hoặc lãnh sự quán.

3. Điều kiện định cư Mỹ và thủ tục định cư mỹ diện đầu tư EB-5

Đây là chương trình đầu tư lấy thẻ xanh Mỹ cho cả gia đình được Quốc Hội Mỹ ban hành vào những năm 1990. Với mục đích chính là tạo công ăn việc làm cho công dân Mỹ. Những nhà đầu tư nước ngoài sẽ đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp vào các doanh nghiệp mới thành lập gia đình của nhà đầu tư bao gồm vợ, chồng và các con dưới 21 tuổi còn độc thân sẽ được cấp Thẻ Xanh, hưởng quyền Thường trú nhân và cơ hội nhập Quốc tịch Mỹ sau Đạo Luật Cải Cách và Liêm chính được thông qua năm 2022.

Các thủ tục định cư Mỹ EB-5

Bước 1: Tìm Doanh nghiệp Hoa Kỳ để đầu tư vào

Người nộp đơn EB-5 trước tiên phải tìm một doanh nghiệp đủ điều kiện để đầu tư vào. Người nộp đơn phải đảm bảo rằng họ đáp ứng các yêu cầu về thu nhập. Của nhà đầu tư được công nhận để tiếp tục với quy trình EB-5.

Bước 2: Đầu tư vốn và Đơn I-526

Sau khi chọn một doanh nghiệp để đầu tư Người nộp đơn phải thực hiện số vốn đầu tư cần thiết vào dự án mà họ đã chọn. Khoản đầu tư phải là 1,8 triệu đô la. Hoặc 900.000 đô la nếu dự án nằm trong Khu vực việc làm được nhắm mục tiêu. Sau đó, luật sư cung cấp bằng chứng về khoản đầu tư này bằng cách nộp đơn I-526 cho USCIS. USCIS thường thông báo cho người nộp đơn biết. Đơn I-526 của họ đã được chấp nhận hay chưa sau 31 đến 52 tháng. Thông thường nếu bạn I-526 của bạn bị từ chối thì sẽ được hoàn trả khoản đầu tư.

Bước 3: Thường trú nhân có điều kiện trong hai năm

Tiếp theo, người nộp đơn phải trở thành cư dân có điều kiện hai năm của Hoa Kỳ. Các nhà đầu tư EB-5 sau đó đủ điều kiện để trở thành cư dân Hoa Kỳ. Sau khi đơn I-526 của họ đã được USCIS chấp thuận.

Bước 4: Thường trú nhân vô điều kiện và đơn I-829

Bước cuối cùng trong quy trình thị thực EB-5 là người nộp đơn trở thành thường trú nhân vô điều kiện. Bằng cách loại bỏ tình trạng có điều kiện hai năm của họ. Đơn I-829 được nộp cho USCIS 90 ngày trước ngày kỷ niệm thứ hai. Kể từ ngày người nộp đơn lần đầu tiên nhận được quyền cư trú có điều kiện định cư Mỹ. Điều này chứng minh rằng nhà đầu tư đã đáp ứng tất cả các yêu cầu của chương trình thị thực EB-5.

USCIS thường cấp thẻ xanh vĩnh viễn từ 22 đến 45 tháng sau khi I-829 được nộp. Sau đó, nhà đầu tư, vợ / chồng của họ và con cái chưa kết hôn và dưới 21 tuổi. Có thể sinh sống và làm việc vĩnh viễn tại Hoa Kỳ và tùy chọn đăng ký trở thành công dân Hoa Kỳ. Sau khoảng thời gian 5 năm kể từ ngày họ nhận được quyền cư trú có điều kiện định cư ban đầu.

Tham gia dự án Hall Art Residences – Nhận thẻ xanh Mỹ

Hall Arts Residences And Hotel là dự án đầu tư EB-5 bất động sản cao cấp toạ lạc tại quận Arts, Dallas, bang Texas Hoa Kỳ. Quận Arts là một trong những thành phố nổi tiếng về nghệ thuật và sôi động bậc nhất ở Hoa Kỳ. Đây cũng là nơi các kiến ​​trúc sư nổi tiếng thế giới là Im Pei Norman Foster Và Rem Koolhaas.

Thông tin về dự án đầu tư EB-5 Hall Arts Residences Hotel:

 • Vị trí dự án 1717 – 1747 Leonard St Dallas Tx Usa 
 • Tổng số suất EB-5 165 suất 
 • Số suất đầu tư EB-5 đã kêu gọi xong 140 suất số suất đầu tư Eb-5 còn lại 25 suất 
 • Tổng số việc làm tạo ra 3 543 việc làm mới cập nhật 14/9/2021 
 • Tương Đương 21 4 Việc Làm Nhà Đầu Tư 
 • Thời Hạn Vay 5 Năm Gia Hạn 1 Lần 2 Năm 

TẠI SAO CHỌN KHAI PHÚ?

CHỌN ĐỒNG HÀNH CÙNG KHAI PHÚ – HIỆN THỰC HÓA GIẤC MƠ DI TRÚ

Khai Phú Investments & Migration có hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Đầu tư di trú, hỗ trợ hơn 1.000 gia đình định cư thành công tại các quốc gia Mỹ, Úc, Châu Âu, Canada và khu vực Caribbean. Khai Phú hiện hợp tác với các Tập đoàn và Hãng luật toàn cầu có hơn 40 năm kinh nghiệm. Đội ngũ nhân viên tận tâm, chuyên nghiệp. Khai Phú sẽ là người bạn đồng hành cùng quý Anh/Chị hiện thực hóa giấc mơ định cư.

Nếu Quý anh chị nhà đầu tư Quan tâm chương trình Định cư Mỹ. Xin vui lòng liên hệ với Khai Phú theo thông tin bên dưới.

KHAI PHÚ INVESTMENTS & MIGRATION

Văn phòng TP.HCM:

Tầng 34, Tòa nhà Bitexco Financial Tower, Số 2 Hải Triều, Quận 1.

Hotline: 0901 888 803 – (028) 6291 8889

Văn phòng Hà Nội:

Tầng 4, tòa nhà Sun Ancora, số 03 Lương Yên, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hotline: 0901 888 830 – (024) 7108 9111