·       Cha mẹ của công dân hoặc thường trú nhân Úc có thể được cấp visa lên đến 5 năm với mỗi lần ở Úc không quá 12 tháng. Diện này dành cho các cha mẹ đang ở trong diện chờ visa 103.

·       Nếu không nằm trong diện chờ visa 103, Cha mẹ của công dân hoặc thường trú nhân Úc có thể được cấp visa lên đến 3 năm.

·       Áp dụng cho: Visa 676

·       Hiệu lực từ: 24/11/2012.