Trong 2 năm vừa qua, số du học sinh tại Úc tiếp tục giảm sút phần lớn do chính sách xét thị thực quá khó khăn và cồng kềnh. Một số thủ tục xin thị thực hiện nay có yêu cầu quá cao và đôi lúc không cần thiết đã trở thành gánh nặng và rào cản cho du học sinh đến Úc. Giá trị của đồng đôla Úc tăng trên trường quốc tế cũng làm ảnh hưởng phần nào đến việc cạnh tranh với các thị trường du học quốc tế.


Nhằm đảm bảo lợi ích kinh tế của ngành kỹ nghệ du học, Bộ di trú và Quốc tịch Úc (DIAC) vừa công bố một số dự kiến thay đổi của chương trình thị thực du học sinh. Dưới đây là tóm lược một số thay đổi mang tính chiến lược, nhằm đảm bảo việc du học sinh chọn Úc là điểm đến được tiếp tục gia tăng trong những năm tới.

1.    Tiêu chí đầu tiên trong việc đánh giá đơn xin thị thực sinh viên là liệu người nộp đơn có phải là người thực sự muốn xin nhập cư tạm thời và thực sự muốn đến Úc vì lý do du học.

2.    Tất cả du học sinh đăng ký theo học ở mức độ cử nhân (2 +2 hoặc 3 +1 sắp xếp với các trường đại học đối tác, bao gồm cả các khóa học ELICOS), và bằng Thạc sĩ cần được đánh giá Mức độ xét duyệt số 1. Điều này có nghĩa là việc xét duyệt hồ sơ xin visa của du học sinh theo học đại học sẽ được nới lỏng hơn nhiều. Xem thêm về các Mức độ xét duyệt tại đây.

3.    Tất cả các sinh viên tốt nghiệp cử nhân tại Úc (với ít nhất hai năm học tại Úc) được quyền làm việc hai năm sau khi kết thúc khóa học tại Úc.

4.     Tất cả sinh viên theo học nghiên cứu sinh sau đại học (visa 574) được cứu xét ở Mức độ xét duyệt 1, và được quyền làm việc ít nhất ba năm sau khi kết thúc khóa học. Các du học sinh tốt nghiệp thạc sỹ được quyền làm việc 3 năm sau du học và các du học sinh tốt nghiệp tiến sỹ được quyền làm việc 4 năm sau du học.

5.    Nghiên cứu sinh (visa 574 hoặc 576) được phép gia hạn thị thực du học của họ lên đến sáu tháng trong khi chờ chấm điểm luận văn.

6.    Các du học sinh muốn theo học các khóa tiếng Anh ELICOS nay không cần phải có trình độ Anh ngữ trước khi theo học.

7.    Hệ thống tự động hủy bỏ thị thực sinh viên nên được bãi bỏ và thay thế bằng một hệ thống trong đó thông tin được phân tích theo mục tiêu và chiến lược của việc kiểm soát việc tuân thủ các điều kiện của visa.

8.    Các yêu cầu huỷ bỏ bắt buộc đối với việc đi học không chuyên cần, tiến độ không đạt yêu cầu và làm việc vượt quá số giờ cho phép nên được gỡ bỏ, tạo điều kiện cho các nhân viên DIAC toàn quyền quyết định việc hủy bỏ thị thực theo các trường hợp cụ thể.

9.    Quyền lợi của sinh viên được làm việc 40 giờ mỗi hai tuần thay vì 20 giờ mỗi tuần.

10.           Hủy bỏ việc Đánh giá thị thực tạm thời (Pre Visa Assessment)

11.           Thị thực sinh viên được phép được cấp trước bốn tháng trước khi bắt đầu quá trình có liên quan.

12.           DIAC thường xuyên xem xét số lượng sinh hoạt chi phí hiện tại, và dựa trên chỉ số giá tiêu dùng hoặc biện pháp khác để sửa đổi số tiền cần để chứng minh tài chính.


Dự kiến các thay đổi nói trên sẽ có hiệu lực từ Học kỳ 2 năm 2011. Để xúc tiến thủ tục xin visa du học Úc theo những điều kiện mới dễ hơn, hãy
liên hệ với văn phòng chúng tôi ngay từ hôm nay.