Đối tượng:
Dành cho các cá nhân có tay nghề và được chủ doanh nghiệp tại Úc bảo lãnh để làm việc theo hợp đồng toàn thời gian tối đa là 4 năm.

 

Người có visa này được phép:

Tạm trú tại Úc trong thời gian làm việc.

Làm việc, sinh sống và học tập tại Úc.

Cùng gia đình ra vào Úc tự do trong thời gian làm việc.

 

Điều kiện để xin visa:

1.    Đối với doanh nghiệp:

a.    Nếu doanh nghiệp ở nước Úc thì doanh nghiệp phải thỏa mãn các yêu cầu về đào tạo công dân và thường trú nhân Úc.

b.    Nếu doanh nghiệp ở nước ngoài, thì doanh nghiệp đó phải có nhu cầu thiết lập văn phòng tại Úc hoặc để thỏa mãn nghĩa vụ kinh doanh hoặc hợp đồng tại Úc.

c.     Doanh nghiệp phải đang hoạt động hợp pháp và ổn định.

2.    Đối với vị trí tuyển dụng:

a.    Vị trí tuyển dụng phải được đề nghị bởi doanh nghiệp được Bộ di trú chấp thuận,

b.    Vị trí tuyển dụng phải có ở doanh nghiệp bảo lãnh và có liên quan đến ngành nghề được liệt kê tại Danh sách ngành nghề được chấp thuận cho Visa Lao động 457.

c.     Vị trí tuyển dụng được trả theo mức lương thị trường.

3.    Đối với người làm công (đương đơn xin visa):

a.    Đương đơn dưới 45 tuổi trừ trường hợp ngoại lệ đặc biệt,

b.    Đương đơn được thẩm định tay nghề phù hợp cho vị trí tuyển dụng hoặc tùy theo quyết định của Bộ di trú,

c.     Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành nghề được tuyển dụng trước khi nộp đơn,

d.    Đương đơn có trình độ Anh ngữ tương đương IELTS tối thiểu 5.0 cho từng kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.