Visa Canada: Doanh nhân British Columbia

Loại Visa: Thường trú nhân.


Điều kiện xin Visa
Đương đơn có:
1.
Phương án đầu tư hoặc kinh doanh trên $200,000 CAD vào British Columbia. Đương đơn có thể thành lập doanh nghiệp mới hoặc mua lại doanh nghiệp hiện hữu. Loại hình doanh nghiệp phải được chấp thuận.
2.
Tạo ra ít nhất 1 công việc toàn thời gian cho công dân hoặc thường trú nhân Canada.
3.
Sở hữu ít nhất 1/3 cổ phần và tham gia quản lý trực tiếp doanh nghiệp tại Canada.
4.
Trong 10 năm gần nhất, có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm chủ doanh nghiệp (sở hữu ít nhất 10% cổ phần trong doanh nghiệp) hoặc 4 năm kinh nghiệm quản lý cấp cao hoặc 1 năm làm chủ doanh nghiệp và 2 năm quản lý cấp cao.
5.
Có tài sản ròng hợp pháp trên $600,000 CAD (kể cả vợ/chồng)

 

Các loại hình doanh nghiệp được chấp nhận cho chương trình doanh nhân tại British Columbia:

Các doanh nghiệp đầu tư mới theo chương trình Doanh nhân British Columbia phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:
1.
Doanh nghiệp phải được vận hành với mục đích chính là kiếm lợi nhuận từ thu nhập, hoạt động thông qua việc cung cấp các sản phẩm/dịch vụ.
2.
Các doanh nghiệp phải có tiềm năng tốt cho khả năng thương mại bền vững.
3.
Chính quyền tỉnh bang BC sẽ ưu tiên đặc biệt cho các phương án kinh doanh góp phần vào việc:
   – Sử dụng công nghệ mới.
   – Phát triển sản phẩm và công nghệ mới.
   – Phát triển các cách tiếp cận sáng tạo và sáng tạo cho các doanh nghiệp truyền thống.
   – Gia tăng giá trị xuất khẩu.
   – Tăng nghiên cứu và phát triển (R&D) / công nghệ thương mại hóa
   – Cung cấp sản phảm, dịch vụ cho địa phương hoặc khu vực vùng miền còn thiếu dịch vụ

 

 

Các loại hình kinh doanh sau đây không được chấp thuận:

   – Các cơ sở cư trú như Bed and breakfasts, trang trại sở thích và kinh doanh tại nhà.
   – Các doanh nghiệp cho vay trả ngày, thanh toán tiền mặt từ ngân phiếu, đổi tiền và máy rút tiền.

   – Tiệm cầm đồ.
   – Các cơ sở giặt ủi tự động.
   – Hoạt động rửa xe tự động.
Bán hàng đã qua sử dụng (trừ đồ sưu tầm, hoặc các trường hợp doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng chẳng hạn như sửa chữa, tân trang, hoặc tái chế đồ đã qua sử dụng).
Phát triển / môi giới bất động sản, môi giới bảo hiểm, môi giới kinh doanh.
Các doanh nghiệp tham gia vào việc phân phối, sản xuất, bán các sản phẩm khiêu dâm hoặc tình dục, dịch vụ, hoặc trong việc cung cấp dịch vụ theo định hướng tình dục.
Bất kỳ loại kinh doanh nào khác có xu hướng làm mất uy tín cho chương trình, Chính phủ của British Columbia
Ngoài ra, các loại hình kinh doanh dưới đây sẽ không được xem xét trong khu vực thành phố Vancouver hoặc khu vực đô thị Abbotsford:
Cửa hàng tiện lợi.
Cửa hàng cho thuê Video và DVD.
Dịch vụ trạm xăng.
Các dịch vụ giặt khô.
Cơ sở nhuộm da nâu.
Hoạt động nhượng quyền thương mại, trừ khi có sự cho phép của chương trình bảo lãnh của BC.

Đầ
u tư vào doanh nghiệp
– Nếu quý vị mua c phn ca mt doanh nghip đang hot đng, quý vị có thể mua không quá 2/3 s tiền đuti thiu theo quy định và quý vị phi có quyn s hu và kim soát ca ít nht 1/3 ca doanh nghip đó. Loại c phiếu quý vị mua phi là loại cổ phiếu phổ thông có quyn biu quyết và không la chn mua li.

   – Nếu quý vị mua tài sn ca mt doanh nghip, quý vị có thể mua không quá 2/3 s tiền đu tư.
   – Ngoài ra, ít nhất 1/3 s tiền đu tư cần thiết phi được dành cho mục đích m rng / nâng cao ca các doanh nghip hin hành mà quý vị mua.
   – Vic mua bt đng sn không được tính vào đầu tư, tr khi quý vị có th chứng minh rng nó là cn thiết đ kinh doanh, trong trường hp đó cũng không quá 2/3 tổng số tiền đầu tư.
Các chi phí dưới đây có thể được liệt kê là chi phí đầu tư, miễn là số tiền hợp lý:
   – Máy móc, thiết bị, đồ nội thất và đồ đạc.
   – Sửa chữa văn phòng, kho bãi.
   – Hàng tồn kho.
   – Bằng sáng chế và giấy phép.
   – Phí Nhượng quyền thương mại.
   – Tiền mua bất động sản và nhượng quyền thương mại được cho phép.
   – Xúc tiến ban đầu và tiếp thị.
   – Các chi phí khởi nghiệp, chẳng hạn như thành lập và lệ phí giấy phép, lệ phí chuyên nghiệp khác.

Nếu, vì bản chất của doanh nghiệp, mà quý vị không thể giải ngân toàn bộ số tiền đầu tư tối thiểu cho các loại chi phí, quý vị có thể tính nó vào tiền lương, tiền thuê nhà và chi phí hoạt động bình thường khác (không bao gồm bất kỳ khoản thanh toán nào cho bản thân hoặc thành viên gia đình) trong sáu tháng đầu hoạt động nếu thành lập một doanh nghiệp mới, hoặc ba tháng nếu mua một nhượng quyền thương mại, kinh doanh hiện tại.

Quy trình xử lý hồ sơ đối vi Diện Doanh nhân British Columbia
1.
Nộp đơn bày tỏ nguyện vọng cho tỉnh bang British Columbia. Tỉnh bang sẽ sử dụng những thông tin đương đơn cung cấp làm căn cứ chấm điểm và xếp hạng EOI. Những đương đơn được chọn sẽ nhận thư mời nộp hồ sơ chính thức.
2. Nộp hồ sơ chính thức
cho tỉnh bang British Columbia.
3. Tham gia buổi phỏng vấn với tỉnh bang
British ColumbiaNếu việc phỏng vấn đạt kết quả tích cực, đương đơn sẽ ký Hợp đồng bảo lãnh với Tỉnh British Columbia. Hợp đồng bảo lãnh sẽ quy định chi tiết các điều kiện ràng buộc để được bảo lãnh cũng như quyền lợi và trách nhiệm của đương đơn trong việc kinh doanh.
4. Sau khi ký Hợp đồng bảo lãnh, British Columbia sẽ hỗ trợ đương đơn xin Visa Làm việc tạm thời tại Canada trong thời hạn 2 năm.
5. Đương đơn n
ộp đơn xin visa làm việc tạm thời lên Bộ Di Trú Canada. Khi được Bộ Di Trú Canada chấp thuận, đương đơn sẽ được cấp visa tạm trú cho cả gia đình.
6.
Sau 2 năm kinh doanh tại British Columbia, đương đơn có quyền xin visa thường trú và tiếp tục sống với tư cách thường trú nhân Canada.