Loại Visa: Thường trú nhân.

Điều kiện xin Visa

Đương đơn có

1.    Ý định thành lập hoặc mua lại một doanh nghiệp hợp lệ tại Newfoundland và Labrador

2.    Kinh nghiệm kinh doanh/quản lý ít nhất 5 năm một doanh nghiệp có các hoạt động kinh doanh tương tự

3.    Có tài sản ròng hợp pháp trên $450,000 CAD (kể cả vợ/chồng)

4.    Có phương án kinh doanh trên $200,000 CAD vào Newfoundland và Labrador

5.    Sẵn sàng tham gia chuyến khảo sát thị trường tại Newfoundland và Labrador

6.    Trình bày phương án kinh doanh cụ thể

7.    Nếu đương đơn được chấp thuận bảo lãnh, đương đơn sẽ được yêu cầu đặt cọc $100,000 CAD. Số tiền này sẽ được hoàn lại sau khi nhà đầu tư sang định cư và dự án kinh doanh/đầu tư ở Manitoba được thực hiện.

Quy trình xử lý hồ sơ đối vi Diện Doanh nhân Newfoundland và Labrador

1.    Đương đơn yêu cầu thực hiện Chuyến tìm hiểu thị trường tại Newfoundland và Labrador

2.    Yêu cầu trên được xem xét và kiểm tra sơ lược

3.    Tham gia Chuyến tìm hiểu thị trường tại Newfoundland và Labrador. Trong chuyến đi này, viên chức Di trú Doanh nhân sẽ phỏng vấn đương đơn. Nếu viên chức này chấp thuận, đương đơn sẽ được thực hiện bước 4

4.    Đương đơn nộp hồ sơ xin Tỉnh Newfoundland và Labrador bảo lãnh, bao gồm phương án kinh doanh cụ thể

5.    Nếu đương đơn được Tỉnh Newfoundland và Labrador chấp thuận bảo lãnh, đương đơn sẽ được yêu cầu đặt cọc $100,000 CAD

6.    Đương đơn nộp hồ sơ xin Visa Canada (thường trú nhân)

7.    Đương đơn và gia đình di dân sang Canada

8.    Thiết lập doanh nghiệp/dự án đầu tư và xin hoàn lại số tiền đặt cọc.