Loại Visa: Thường trú nhân
Điều kiện xin Visa
Đương đơn có:
1.
Có tài sản ròng hợp pháp trên $600,000 CAD (kể cả vợ/chồng).
2. Có phương án đầu tư hoặc kinh doanh tối thiểu $150,000 CAD vào Prince Edward Island. Nếu đương đơn mua lại cổ phần của một doanh nghiệp hiện hữu, đương đơn phải mua trên 1/3 số cổ phần.
3. Kinh nghiệm kinh doanh đủ để thực hiện phương án kinh doanh tại Prince Edward Island.
4.
Nếu đương đơn được Tỉnh Prince Edward Island chấp thuận bảo lãnh, đương đơn sẽ được yêu cầu đặt cọc $200,000 CAD. Số tiền này sẽ được hoàn lại sau khi nhà đầu tư sang định cư trên 1 năm và dự án kinh doanh/đầu tư ở Prince Edward Island được thực hiện.
5. Độ tuổi từ 21 đến 59 tuổi.
6. Học vấn tối thiều trình độ phổ thông trung học.
7. IELTS đạt 4.0 trong 2 năm gần nhất kể từ ngày nộp đơn

Quy trình xử lý hồ sơ đối vi Diện Doanh nhân Prince Edward Island
1.
Đương đơn yêu cầu thực hiện Chuyến tìm hiểu thị trường tại Prince Edward Island.
2. Yêu cầu trên được xem xét và kiểm tra sơ lược.
3. Tham gia Chuyến tìm hiểu thị trường tại Prince Edward Island. Trong chuyến đi này, viên chức Di trú Doanh nhân sẽ phỏng vấn đương đơn.
4. Nộp hồ sơ xin bảo lãnh của tỉnh bang Prince Edward Island.
5. Nếu đương đơn được Tỉnh Prince Edward Island chấp thuận bảo lãnh, đương đơn sẽ được yêu cầu đặt cọc $200,000 CAD và tiền Tiếng Anh/Pháp nếu có.
6. Đương đơn nộp hồ sơ xin Visa Canada (thường trú nhân).
7. Định cư tại PEI và thực hiện đầu tư/ kinh doanh.
8. Hoàn thành việc đầu tư/ kinh doanh theo thỏa thuận và yêu cầu hoàn lại số tiền đặt cọc.