Loại Visa: Thường trú nhân.
Điều kiện xin Visa

Đương đơn có

 1. Kinh nghiệm kinh doanh/quản lý ít nhất 3 năm.

 2. Có tài sản ròng hợp pháp trên $500,000 CAD (kể cả vợ/chồng)

 3.   Có nguyện vọng định cư tại Saskatchewan

 4.   Có phương án đầu tư hoặc kinh doanh trên $300,000 CAD vào Regina và Saskatoon hoặc tối thiểu $200,000 CAD vào các khu vực khác ở Saskatchewan. Nếu đương đơn mua lại cổ phần của một doanh nghiệp hiện hữu, đương đơn phải chiếm ít nhất 1/3 số cổ phần trong doanh nghiệp tại Canada hoặc hoặc phải đầu tư vào vốn trên $1,000,000 CAD cho doanh nghiệp đó.

 5.   Tạo hai cơ hội việc làm cho công dân Canada hoặc thường trú nhân (không phải họ hàng) Canada sống tại Saskatchewan nếu thành lập doanh nghiệp mới tại Regina hoặc Saskatoon.


Quy trình xử lý hồ sơ đối vi Diện Doanh nhân Saskatchewan
  1. Nộp đơn bày tỏ nguyện vọng cho tỉnh bang Sakachiwan. Tỉnh bang sẽ sử dụng những thông tin đương đơn cung cấp làm căn cứ chấm điểm và xếp hạng EOI. 

  Những đương đơn được chọn sẽ nhận thư mời nộp hồ sơ chính thức.
  2. Nộp hồ sơ chính thức cho tỉnh bang Sakachiwan.
  3. Tham gia buổi phỏng vấn với tỉnh bang Sakachiwan.
  4. Kí hợp đồng bảo lãnh với tỉnh bang Sakachiwan. Sau khi ký Hợp đồng bảo lãnh, Sakachiwan sẽ hỗ trợ đương đơn xin visa làm việc tạm thời tại Canada trong thời  hạn 1 năm.
  5. Nộp đơn xin visa làm việc tạm thời lên Bộ Di Trú Canada. Khi được Bộ Di Trú Canada chấp thuận, Đương đơn sẽ được cấp visa tạm trú cho cả gia đình. Sau 1 năm kinh doanh tại Saskatchewan, đương đơn có quyền xin visa thường trú và tiếp tục sống với tư cách thường trú nhân Canada.