Điều kiện để xin Visa và Giấy phép học tập (Study Permit) tại Canada:

1.    Đương đơn phải được chấp thuận cho nhập học từ một trường học tại Canada.

2.    Đương đơn có đủ tài chính để học tập và sinh sống tại Canada (bao gồm những người trong gia đình đi theo nếu có).

3.    Đương đơn chứng minh được sẽ rời khỏi Canada khi hết hạn Giấy phép học tập.

4.    Thỏa mãn các điều kiện khác về lý lịch và sức khoẻ.

5.    Nếu đương đơn xin học tập tại Quebec thì phải có thêm Giấy chấp thuận của Quebec (Certificate of acceptance).

 

Ngoại lệ: Đương đơn có thể không cần xin Giấy phép học tập nếu

·        Đương đơn theo khoá học dưới 6 tháng (trong trường hợp này đương đơn thường đi Canada theo diện du lịch).

·        Đương đơn là thành viên của viên chức ngoại giao hoặc quốc phòng được chấp thuận.

 

Quy trình xử lý hồ sơ xin Giấy phép học tập:

1.    Đương đơn xin nhập học tại một trường ở Canada.

2.    Đương đơn trả một phần học phí theo yêu cầu của nhà trường.

3.    Đương đơn nộp hồ sơ xin visa với Bộ di trú và Quốc tịch Canada.

 

Một số lưu ý:

1.    Việc trải qua kỳ thi tiếng Anh (như IELTS) là không bắt buộc nhưng sẽ là lợi thế cho đương đơn.

2.    Gia đình của đương đơn (vợ/chồng, con cái) được phép đi theo nếu thoả mãn một số điều kiện.

3.    Đương đơn và gia đình không được phép làm việc tại Canada trừ một số trường hợp ngoại lệ.

4.    Lệ phí chi trả cho Bộ di trú $125 CAD/người.

5.    Lệ phí xử lý hồ sơ IOM $15 USD/người.

6.    Thời gian giải quyết hồ sơ cho các đương đơn từ Việt Nam là khoảng 11 tuần.