Danh mục giấy tờ cần thiết cho visa du học Canada

1.    Form IMM 1294

2.    Form IMM 5406

3.    Bản câu hỏi dành cho du học sinh

4.    Form IMM 5476 (nếu có người đại diện)

5.    Form IMM 5409 (nếu cần)

6.    Hộ chiếu có giá trị ít nhất 6 tháng.   

7.    2 ảnh 4x6cm mới chụp trong vòng 6 tháng

8.    Lệ phí: $115 USD (Lệ phí xử lý có thể thay đổi theo từng thời điểm)

9.    Lệ phí hành chính IOM: $15 USD cho 1 hộ chiếu. Tính tối đa cho 3 hộ chiếu trong cùng 1 hồ sơ. Nếu trẻ em đi cùng hộ chiếu với bố mẹ thì được miễn phí này.

10.           GIẤY TỜ HỘ TỊCH: Hộ khẩu, giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn/quyết định ly hôn.

11.           THƯ NHẬP HỌC: Bản chính và bản sao thư chấp nhận của trường tại Canada, trên thư cần nêu rõ:

         Họ tên và địa chỉ của du học sinh

         Ngày tháng năm sinh của du học sinh

         Khóa học và trình độ của khóa học

         Ngày bắt đầu và ngày kết thúc khóa học

Lưu ý: Để được học tại các cơ sở giáo dục tỉnh Quebec, du học sinh cần có Giấy chấp nhận cho vào tỉnh Quebec (Certificat d’acception du Quebec (CAQ)) do Bộ Cộng Đồng Văn Hóa và Nhập Cư của Quebec cấp (Ministere des Communautes Culturelles et de I’Immigration du Quebec (MCCI)).

12.           Thư giải thích lý do việc chọn trường học, khóa học, thời gian học, thành tích học tập cũng như kế hoạch tại Việt Nam sau du học.

13.           Bảng điểm gần đây nhất do trường đại học hoặc trường dạy nghề cấp và tất cả các bằng cấp.

14.           CHỨNG MINH KHẢ NĂNG TÀI CHÁNH CỦA NGƯỜI TÀI TRỢ: những giấy tờ thích đáng như:

         Giấy xác nhận tiền gửi trong ngân hàng / Sổ tiết kiệm ngân hàng trong 12 tháng vừa qua.

         Thư xác nhận việc làm nêu rõ mức lương, đính kèm bảng lương, sổ bảo hiểm xã hội, sổ lao động, hợp đồng lao động. Hoặc nếu người tài trợ là chủ doanh nghiệp thì phải có giấy phép kinh doanh và biên lai thuế của 2 năm vừa qua và hình chụp cơ sở kinh doanh.

         Nếu có học bổng thì cho biết lọai học bổng, số tiền tài trợ, điều kiện để đạt học bổng.

         Tất cả đương đơn cũng phải cung cấp bằng chứng về tài sản và tình trạng tài chính (giấy tờ nhà đất, ngân hàng, v.v..)

* Nếu người tài trợ từ phía Canada thì phải có những giấy tờ:

         Giấy tờ chứng minh mối quan hệ

         Bản sao thẻ công dân hoặc thường trú nhân Canada.

         Thư bảo lãnh có ghi rõ trách nhiệm tài chính, đồng thời nói rõ tổng số người sinh sống trong gia đình người tài trợ.

         Giấy xác nhận số dư tài khỏan ngân hàng của người bảo lãnh VÀ của vợ/chồng của người bảo lãnh.

         Bản chính của giấy khai thuế thu nhập (Notice of Assessment, vd: T451 / Income tax return information B Regular, vd: RC143) trong 2 năm vừa qua của người bảo lãnh VÀ của vợ/chồng của người bảo lãnh. Nếu vợ/chồng của người bảo lãnhkhông làm việc hoặc vì lý do nào đó không thể nộp giấy tờ này, cần có thư giải thích ghi rõ lý do.

         Thư xác nhận việc làm của người bảo lãnh VÀ của vợ/chồng của người bảo lãnh.

15.           LÝ LỊCH TƯ PHÁP: du học sinh dự định trên 18 tuổi phải có lý lịch tư pháp do Sở Tư Pháp tỉnh/thành phố cấp.

16.           KHÁM SỨC KHOẺ: du học sinh dự định học hơn 6 tháng sẽ được yêu cầu khám sức khỏe và bộ hồ sơ hướng dẫn khám sức khỏe sẽ được gửi đến du học sinh khi đơn xin thị thực nhập cảnh của du học sinh được tạm thời chấp nhận.

 

Đối với du học sinh dưới 18 tuổi cần bổ sung thêm những giấp tờ sau đây

         Tờ khai có công chứng hoặc chứng nhận chữ ký của chính quyền địa phương do cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp ký trao quyền giám hộ cho người bảo lãnh tại Canada và nêu rõ tên của người giám hộ ở Canada, người giám hộ ở Canada thực hiện nhiệm vụ thay thế cho cha mẹ của đứa trẻ trong trường hợp khẩn cấp.

         Tờ khai có công chứng do người được chỉ định làm người giám hộ ở Canada ký chấp nhận quyền giám hộ đồng ý thực hiện nhiệm vụ thay thế cho cha mẹ của đứa trẻ trong trường hợp khẩn cấp.

 

LƯU Ý:

         Việc hòan chỉnh đơn và trả lệ phí xử lý không có nghĩa đương đơn sẽ được cấp visa

         Tất cả các lọai giấy tờ bằng tiếng Việt phải được dịch sang tiếng Anh hoặc tiếng Pháp có công chứng xác nhận.

         ĐƠN XIN THỊ THỰC NHẬP CẢNH DU HỌC SẼ BỊ HÒAN TRẢ LẠI NẾU CHƯA ĐƯỢC ĐIỀN HÒAN CHỈNH VÀ THIẾU CÁC LOẠI HỒ SƠ KỂ TRÊN.