Chương trình Người chăm sóc tại nhà (Live-in Caregiver) là chương trình dành cho các cá nhân đủ điều kiện có thể chăm sóc trẻ em, người già, người bệnh/tàn tật tại tư gia. Người chăm sóc tại nhà phải sinh sống tại tư gia của người được chăm sóc.

 

Đối với diện Live-in Caregiver, đương đơn có thể nộp đơn xin trở thành thường trú nhân Canada sau khi đã sinh sống và làm việc tại Canada sau một khoảng thời gian nhất định (điều kiện thay đổi tuỳ thời điểm).

 

Điều kiện để xin Work Permit cho diện Live-in Caregiver

tại Canada:

1.    Đương đơn phải có offer việc làm và hợp đồng với phía thuê mướn tại Canada.

2.    Cơ quan Phát triển xã hội và Nhân lực Canada (HRSDC) xác nhận việc làm thông qua Giấy xác nhận thị trường lao động (Labour Market Opinion – LMO).

3.    Đương đơn ít nhất phải tốt nghiệp Trung học phổ thông.

4.    Đương đơn phải trải qua một khóa đào tạo ít nhất 6 tháng trong nghề hoặc phải có trên 1 năm kinh nghiệm làm việc có liên quan trong vòng 3 năm gần nhất.

5.    Đương đơn phải có trình độ Anh/Pháp ngữ thích hợp.

6.    Thỏa mãn các điều kiện khác về lý lịch và sức khoẻ.

7.    Nếu đương đơn xin làm việc tại Quebec thì phải có thêm Giấy chấp thuận của Quebec (Certificate of acceptance).

 

Quy trình xử lý hồ sơ xin Work Permit:

1.    Đương đơn ký hợp đồng với chủ bảo lãnh.

2.    Chủ bảo lãnh xin Giấy xác nhận thị trường lao động (Labour Market Opinion – LMO) từ Cơ quan Phát triển xã hội và Nhân lực Canada (HRSDC).

3.    Đương đơn nộp hồ sơ xin visa với Bộ di trú và Quốc tịch Canada.

 

Một số lưu ý:

1.    Việc trải qua kỳ thi tiếng Anh (như IELTS) là không bắt buộc nhưng sẽ là lợi thế cho đương đơn.

2.    Lệ phí chi trả cho Bộ di trú $150 CAD/người.

3.    Lệ phí xử lý hồ sơ IOM $15 USD/người.

4.    Thời gian giải quyết hồ sơ cho các đương đơn từ Việt Nam là khoảng 9 tháng.

5.    Nếu được chấp thuận, đương đơn sẽ được cấp Work Permit có thời hạn tối đa là 4 năm và 3 tháng.