HỘI THẢO | ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ SÍP (Cyprus) – 24/6/2022

Hội thảo định cư Síp. Cơ hội tham gia chuyến khảo sát miễn phí. Dự án bất động sản uy tính và sinh lời. Hưởng quyền lợi công dân Châu Âu. Hồ sơ chỉ từ 6 tháng.

HỘI THẢO | ĐẦU TƯ QUỐC TỊCH GRENADA 27/5/2022

Với mục tiêu mang đến nhà đầu tư Việt Nam thông tin hữu ích về chương trình Đầu tư quốc tịch Grenada, Khai Phú tổ chức Hội thảo vào lúc 10:00 ngày 27/5/2022

error: Tính năng đã bị khóa