Bộ trưởng di trú và quốc tịch Úc vừa ra quyết định giới hạn số visa doanh nhân là 6530 visa trong năm tài khóa 2009-10.

 

Quyết định này chiếu theo Khoản 85 của Luật Di trú 1958.

 

Các visa bị ảnh hưởng là:

Visa 132 – Doanh nhân tài năng (thường trú)

Visa 160 – Doanh nhân độc lập (tạm trú)

Visa 161 – Lãnh đạo thâm niên (tạm trú)

Visa 162 – Đầu tư độc lập (tạm trú)

Visa 163 – Doanh nhân có bảo lãnh (tạm trú)

Visa 164 – Lãnh đạo có bảo lãnh (tạm trú)

Visa 165 – Đầu tư có bảo lãnh (tạm trú)

 

Hiện nay việc cấp các visa này vẫn chưa tạm ngưng, do định mức 6530 vẫn chưa đạt tới, nhưng con số này có thể đạt tới bất kỳ lúc nào. Sauk hi 6530 visa đã được cấp đủ, sẽ không có visa doanh nhân nào được cho tới sau ngày 30 tháng Sáu 2010.