Định cư theo diện tay nghề

Một số cơ quan thẩm định tay nghề

1.    AACA – Hiệp hội thẩm định Kiến trúc sư Úc Đương đơn có bằng Kiến trúc sư từ nước ngoài sẽ được đánh giá để xác nhận bằng cấp và chương trình đào tạo có tương đương với chương trình ở Úc hay không….

Danh sách ngành nghề được phép định cư theo diện tay nghề tại Úc

Ngày 01/07/2016, Bộ di trú Úc công bố phiên bản mới nhất của Danh sách ngành nghề được phép định cư tại Úc. Danh sách này gồm có: 1.   Skill Occupation List: Dành cho những đương đơn nộp hồ sơ theo diện tay nghề độc…

Visa 475 – Định cư tạm thời

Visa 475 dành cho những người không thể nộp đơn theo diện 175 hoặc 176. Đây là visa định cư tạm thời trong 3 năm. Sau khi sinh sống tại Úc đủ 2 năm, đương đơn sẽ được phép xin chuyển sang thường trú nhân….

Visa 176 – Diện tay nghề có bảo lãnh

Visa 176 đòi hỏi đương đơn phải được người thân ruột thịt hoặc chính phủ tiểu bang bảo lãnh. Kể từ ngày 01/07/2011, các đương đơn được người thân bảo lãnh không còn được cộng thêm điểm cho yếu tố này.   Người có visa…

error: Tính năng đã bị khóa