Visa 176 đòi hỏi đương đơn phải được người thân ruột thịt hoặc chính phủ tiểu bang bảo lãnh. Kể từ ngày 01/07/2011, các đương đơn được người thân bảo lãnh không còn được cộng thêm điểm cho yếu tố này.

 

Người có visa này được phép:

Thường trú vĩnh viễn tại Úc.

Làm việc, sinh sống và học tập tại Úc.

Hưởng bảo hiểm sức khỏe Medicare và các quyền lợi khác như công dân Úc.

Hưởng các trợ cấp phúc lợi từ năm thứ 3 trở đi.

Bảo lãnh người thân sang Úc.

Nhập quốc tịch sau khi hội đủ các điều kiện theo luật định.

 

Điều kiện để xin visa:

1.    Trước hết bạn cần thỏa mãn các điều kiện cơ bản.

2.    Được bảo lãnh của người thân ruột thịt hoặc một tiểu bang ở Úc.

3.    Đủ 65 điểm theo thang điểm di trú. Đối với người Việt Nam, để đạt được số điểm như trên thì thường cần có các loại điểm như sau:

a.    Tuổi: Tốt nhất là dưới 32 tuổi: 30 điểm.

b.    Bằng cấp đại học được thẩm định đạt tiêu chuẩn: 15 điểm.

c.     Trình độ Anh ngữ tương đương IELTS 7.0 cho tất cả các kỹ năng: 10 điểm.

d.    Được tiểu bang bảo lãnh: 5 điểm.

e.    Có kinh nghiệm làm việc trên 3 năm: 5 điểm.

 

Như vậy, xem qua trường hợp Visa 176 là khá dễ dàng cho những sinh viên Việt Nam mới ra trường có trình độ Anh ngữ khá, có chút ít kinh nghiệm làm việc và có người thân hoặc tiểu bang ở Úc bảo lãnh.

 

Có nhiều trường hợp đương đơn chưa đạt khả năng Anh ngữ theo yêu cầu, như vậy bạn nên tính đến Visa 475 (Định cư tạm thời).

 

Để chúng tôi có thể đánh giá trường hợp của quý vị, vui lòng điền vào Bản đánh giá trực tuyến.