Ngày 01/07/2016, Bộ di trú Úc công bố phiên bản mới nhất của Danh sách ngành nghề được phép định cư tại Úc. Danh sách này gồm có:

1.   Skill Occupation List: Dành cho những đương đơn nộp hồ sơ theo diện tay nghề độc lập, gia đình bảo lãnh hoặc visa 485.

2.   Consolidated Skill Occupation List: Dành cho những đương đơn có chủ doanh nghiệp hoặc tiểu bang bảo lãnh, hoặc theo visa 457.

Các danh sách trên có thể tải xuống dưới đây:

1.   Skill Occupation List

2.   Consolidated Skill Occupation List

Hai danh sách trên cũng có thể xem trực tuyến dưới đây.

{pdf=https://tuvanditru.com/SOL 01.07.2016.pdf}
{pdf=https://tuvanditru.com/CSOL 01.07.2016.pdf}