Đoàn tụ gia đình Canada

SUPER VISA: DÀNH CHO CHA MẸ VÀ ÔNG BÀ

Loại visa: Thăm viếng nhiều lần trong tối đa 10 năm. Thời gian mỗi lần thăm viếng không quá 2 năm. Điều kiện xin visa: ·        Đương đơn là cha mẹ hoặc ông bà (nội/ngoại) của công dân hoặc thường trú nhân Canada ·        Không…

Visa Canada: Đoàn tụ gia đình

Vợ, chồng, bạn đời hoặc con cái của người mang quốc tịch hoặc thường trú nhân Canada có thể xin visa định cư tại Canada. Người bảo lãnh có thể bảo lãnh cho vợ/chồng ngay cả khi họ đang ở Canada bất hợp pháp. Người…

error: Tính năng đã bị khóa