Vợ, chồng, bạn đời hoặc con cái của người mang quốc tịch hoặc thường trú nhân Canada có thể xin visa định cư tại Canada. Người bảo lãnh có thể bảo lãnh cho vợ/chồng ngay cả khi họ đang ở Canada bất hợp pháp. Người bảo lãnh phải cam kết bảo trợ về tài chính cho đương đơn. Nếu trước đây người bảo lãnh đã bảo lãnh cho người thân khác đến Canada mà sau đó xin hỗ trợ về tài chính của chính phủ, thì họ có thể bị ngăn cản bảo lãnh cho một người khác nữa. 

 

Điều kiện cần dành cho người bảo lãnh:

1.    Người bảo lãnh và đương đơn phải ký cam kết bảo trợ về tài chính

2.    Người bảo lãnh phải bảo trợ về tài chính cho đương đơn trong vòng 3 năm kể từ khi họ trở thành thường trú nhân

3.    Người bảo lãnh phải bảo trợ về tài chính cho con cái phụ thuộc trong 10 năm, hoặc cho đến khi họ đủ 25 tuổi, tùy sự kiện nào đến trước.

 

Người bảo lãnh có thể không được phép bảo lãnh trong các trường hợp sau:

1.    Không giữ đúng cam kết bảo trợ về tài chính cho một người thân khác trước đó,

2.    Không trả tin tr cp cho vợ/con theo quyết đnh ca tòa án,

3.    Đã nhận tiền trợ cấp của chính phủ ngoài lý do bị khuyết tật,

4.    Từng phạm tội hình sự, tội ác đối với người thân hoặc tội ác tình dục – tùy theo bản chất của vụ việc,

5.    Trả trễ hoặc không trả các khoản tiền vay di trú

6.    Đang bị giam cầm

7.    Đã tuyên bố phá sản còn hiệu lực

 

Các định nghĩa khác

Vợ/chồng

Vợ chồng là những người có đăng ký kết hôn chính thức:

·        Tại Canada: Đăng ký kết hôn tại Tỉnh hoặc Lãnh thổ

·        Ngoài Canada: Đăng ký kết hôn theo luật pháp sở tại

 

Kết hôn đồng giới

Các mối quan hệ đồng giới sau đây được chấp thuận:

·        Tại Canada: Đăng ký kết hôn tại các Tỉnh hoặc Lãnh thổ

·        Ngoài Canada: Đăng ký kết hôn tại Bỉ, Hà Lan, Na Uy, Nam Phi, Tây Ban Nha, Thụy Điển, các tiểu bang của Mỹ như California (từ 16/06/2008 đến 05/11/2008), Massachusetts, New Hampshire, Connecticut, Iowa, Vermont.

·        Ngoài ra, nếu đương đơn chứng minh được luật pháp sở tại công nhận mối quan hệ này thì cũng được chấp thuận.

 

Bạn đời (Common-law partner)

Các mối quan hệ bạn đời (bao gồm dị giới và đồng giới) được chấp thuận nếu:

·        Hai người chung sống với nhau trong 12 tháng liên tục không bị ngăn cách (trừ những chuyến đi vì lý do công tác hoặc gia đình ngắn hạn)

·        Cần có thêm các bằng chứng để chứng minh mối quan hệ

 

Bạn đời (Conjugal partner)

Trường hợp này dành cho các mối quan hệ (bao gồm dị giới và đồng giới) trong các trường hợp đặc biệt mà hai người bị ngăn trở sống chung với nhau:

·        Hai người vẫn duy trì mối quan hệ mặc dù bị ngăn trở sống chung hoặc kết hôn vì các lý do như: di trú, tình trạng hôn nhân (trên thực tế đã ly dị nhưng về pháp lý thì không thể), hoặc mối quan hệ không được luật pháp sở tại công nhận.

·        Cần chứng minh được lý do họ không thể sống chung.

·        Mối quan hệ đã duy trì trên 12 tháng.

 

Con cái phụ thuộc

Con cái được coi là sống phụ thuộc vào cha mẹ trong các trường hợp sau:

·        Dưới 22 tuổi và độc thân

·        Đang là sinh viên toàn thời gian hoặc đã có gia đình (trước năm 22 tuổi) nhưng vẫn sống phụ thuộc vào cha mẹ từ trước năm 22 tuổi cho đến hiện tại

·        Bị khuyết tật nên sống phụ thuộc từ trước năm 22 tuổi

 

Các trường hợp sau không được chấp thuận:

·        Dưới 16 tuổi

·        Đương đơn hoặc người bảo lãnh còn kết hôn với một người khác vào thời điểm kết hôn

·        Đương đơn xa cách người bảo lãnh trên 1 năm và đương đơn hoặc người bảo lãnh là bạn đời của một người khác

·        Vào thời điểm người bảo lãnh xin thường trú nhân Canada, lẽ ra đương đơn phải được xét chung nhưng lại không được xét

·        Không được bảo lãnh người thứ hai trong vòng 3 năm từ lúc người thứ nhất có thường trú nhân.

 

Các trường hợp đoàn tụ gia đình khác:

Công dân hoặc thường trú nhân Canada có thể bảo lãnh cho những người sau đây sang Canada theo diện đoàn tụ gia đình:

1.    Cha mẹ

2.    Ông bà

3.    Anh chị em, cháu trai, cháu gái, cháu ngoại/nội bị mồ côi, dưới 18 tuổi và còn độc thân

4.    Một người thân độc nhất của người bảo lãnh

5.    Các thành viên trong gia đình của các diện trên.