Tay nghề Canada

CANADA: CHƯƠNG TRÌNH FEDERAL SKILL WORKER 2013

Bộ Di trú Canada vừa thông báo chương trình Federal Skill Worker mới, chính thức nhận hồ sơ từ ngày 4/5/2013. Các ứng viên quan tâm nên sớm liên hệ với chúng tôi vì số chỗ được nhận rất có giới hạn. Đặc điểm của…

Visa Canada: Diện kinh nghiệm tại Canada (Experience Class)

Nếu bạn là người lao động nước ngoài hoặc du học sinh đã tốt nghiệp tại Canada, bạn có nhiều khả năng ổn định cuộc sống và trở thành thường trú nhân tại Canada.   Các điều kiện để xin visa Đương đơn phải: 1.   …

error: Tính năng đã bị khóa