Nếu bạn là người lao động nước ngoài hoặc du học sinh đã tốt nghiệp tại Canada, bạn có nhiều khả năng ổn định cuộc sống và trở thành thường trú nhân tại Canada.

 

Các điều kiện để xin visa

Đương đơn phải:

1.    Có kế hoạch sinh sống ngoài tỉnh Quebec

2.    Là người lao động tạm thời có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc ở Canada trong 3 năm gần đây, hoặc

3.    Là du học sinh đã tốt nghiệp ở Canada theo một khóa học toàn thời gian trên 2 năm và có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong 2 năm gần đây. Lưu ý: Chỉ tính kinh nghiệm làm việc sau khi tốt nghiệp.

4.    Kinh nghiệm làm việc phải tiến hành theo giấy phép làm việc hoặc học tập hợp pháp, kể cả giấy phép làm việc sau tốt nghiệp dành cho du học sinh

5.    Nộp đơn tại Canada hoặc trong vòng 1 năm sau khi nghỉ việc tại Canada

6.    Kinh nghiệm làm việc phải thuộc nhóm O, A hoặc B theo Hệ thống Phân loại Nghề Nghiệp Quốc gia (NOC)

7.    Thỏa mãn trình độ hoặc tiếng Pháp hoặc tiếng Anh (IELTS) theo bảng dưới đây:

 

NOC

Cấp độ CLB

Điểm số từng kỹ năng theo IELTS

Nói

Nghe

Đọc

Viết

O, A

8

6.5

7.5

6.5

6.5

O, A

7

6

6

6

6

O, A, B

6

5.5

5.5

5.0

5.5

B

5

5

5

4

5

B

4

4

4.5

3.5

4