Ngày 01/07/2010, Bộ di trú Úc công bố phiên bản mới nhất của Danh sách ngành nghề được phép định cư tại Úc. Danh sách này gồm có 4 chương:

1.    Chương 1: Dành cho những đương đơn đã nộp hồ sơ trước ngày 01/07/2010

2.    Chương 2: Dành cho những đương đơn thuộc dạng chuyển tiếp từ danh sách cũ sang danh sách mới. Những đương đơn thuộc dạng chuyển tiếp là những người đang có visa 485 vào thời điểm 08/02/2010 hoặc đã nộp đơn xin visa 485 vào thời điểm đó mà chưa có kết quả xét duyệt. Những đương đơn thuộc dạng chuyển tiếp cũng bao gồm du học sinh có visa 572, 573, 574 vào ngày 08/02/2010 và sẽ nộp đơn xin visa 485 trước 31/12/2012.

3.    Chương 3: Danh sách mới áp dụng sau ngày 01/07/2010.

4.    Chương 4: Dành cho những đương đơn có sự bảo lãnh của chính quyền tiểu bang hoặc lãnh thổ tại Úc.

 

Các danh sách trên có thể tải xuống dưới đây:

1.    Chương 1

2.    Chương 2

3.    Chương 3

4.    Chương 4

 

Chương 3 và 4 cũng có thể xem trực tuyến dưới đây.

{pdf=https://tuvanditru.com/sol3.pdf|650|900}


{pdf=https://tuvanditru.com/sol4.pdf|650|900}