Quá trình chuẩn bị cho hồ sơ định cư theo diện tay nghề gồm 2 giai đoạn, thứ nhất là thẩm định bằng cấp. Bằng cấp và kinh nghiệm làm việc trên 4 năm (nếu có) sẽ được Hiệp hội máy tính Úc chấp thuận cho định cư.

Sau khi bằng cấp được chấp thuận, bạn có thể tiến hành nộp hồ sơ lên Bộ di trú nếu đã thỏa mãn tất cả các điều kiện của loại visa tương ứng.