Để được chấp thuận tay nghề Kế toán theo quy định của các hiệp hội trên, đương đơn phải tốt nghiệp đại học với chuyên ngành kế toán với chương trình đào tạo tương đương với bằng cấp của Úc. Đương đơn không được dùng kinh nghiệm làm việc để thay thế cho bằng cấp chính thức. Chương trình đào tạo của đương đơn phải bao quát đầy đủ ít nhất 9 trong số 12 môn học sau:

·        Các hệ thống và quy trình kế toán,

·        Báo cáo và kế toán cho doanh nghiệp,

·        Lý thuyết kế toán,

·        Kế toán quản lý và chi phí,

·        Tài chính doanh nghiệp,

·        Kiểm toán và Bảo hiểm,

·        Giới thiệu về Luật và Luật Thương mại,

·        Luật Doanh nghiệp Úc,

·        Luật Thuế Úc,

·        Phát triển và thiết kế hệ thống thông tin,

·        Kinh tế (Vi mô và Vĩ mô),

·        Các phương pháp định lượng.

Ngoài ra, đương đơn phải thỏa mãn điều kiện về trình độ tiếng Anh với kết quả IELTS Academic trên 7.0 cho từng kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.