Ngày 23/09/2011, Văn Phòng IMA phối hợp với Công ty Genelink, Victoria đã tổ chức hội thảo định cư Úc. Hội thảo đã thu hút nhiều quý vị quan tâm đến chương trình định cư Úc tham gia.

Dưới đây là một số hình ảnh về hội thảo.

hoi thao 1

hoi thao 3

 

hoi thao 4

hoi thao 5