Trước khi định cư tại Mỹ thông qua chương trình đầu tư định cư diện visa EB-5, các nhà đầu tư nên tìm hiểu về chỗ ở, công việc cũng như các chính sách thuế khi sinh sống ở đây. Vấn đề về thuế luôn là mối quan tâm của nhiều anh/chị có visa EB-5 hiện đang kinh doanh và có nhiều tài sản. Để hiểu thêm về các chính sách thuế cũng như giải pháp tối ưu hóa thuế khi định cư Mỹ, nhà đầu tư diện visa EB-5 có thể theo dõi bài viết dưới đây.

Quy tắc cư trú thuế ở Mỹ

Các nhà đầu tư diện visa EB-5 sẽ trở thành cư trú thuế của Mỹ nếu đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

  • Anh/chị là công dân Mỹ
  • Hoặc có thẻ xanh Mỹ
  • Hoặc nếu quý nhà đầu tư ở Mỹ vượt quá 183 ngày theo công thức kiểm tra sự hiện diện đáng kể của cộng đồng để tính các ngày đã sử dụng trong 3 năm.

Khi chuyển đến Mỹ thông qua visa EB-5, các nhà đầu tư sẽ được cấp thẻ thường trú nhân hay còn gọi là thẻ xanh. Trong trường hợp này, quý anh/chị diện visa EB-5 sẽ trở thành cư trú thuế của Mỹ bắt đầu vào ngày đầu tiên nhập cảnh bằng thẻ xanh. Hoặc bắt đầu vào ngày thẻ xanh được cấp nếu quý nhà đầu tư diện visa EB-5 đã ở Mỹ. Tuy nhiên, ngày quý anh/chị đầu tư xin visa EB-5 trở thành cư trú thuế Mỹ có thể sớm hơn đối với những người đã ở trên đất Mỹ. Điều đó còn tùy thuộc vào loại thị thực nhà đầu tư đã giữ trước khi nhận được thẻ xanh thông qua chương trình định cư Mỹ diện visa EB-5 và số ngày đã ở Mỹ.

Khi là người giữ thẻ xanh, nhà đầu tư diện visa EB-5 luôn là cư trú thuế của Mỹ, trừ một trong những trường hợp ngoại lệ đối với quy tắc cư trú được áp dụng hoặc anh/chị từ bỏ thẻ xanh.

Những ngoại lệ dành cho cư trú thuế

Có các ngoại lệ đối với quy tắc cư trú thuế của Mỹ. Các quý anh/chị diện visa EB-5 đang giữ thẻ xanh có thể yêu cầu quy tắc phá vỡ hiệp ước thuế. Trong trường hợp này, thu nhập của nhà đầu tư diện visa EB-5 sẽ được miễn thuế Mỹ theo hiệp ước. Miễn là anh/chị diện visa EB-5 giữ vị trí quan trọng tại quốc gia mà Mỹ đã ký hiệp ước thuế.

Một ngoại lệ khác áp dụng cho bài kiểm tra sự hiện diện đáng kể và nó có thể được cấp cho sinh viên. Nhiều nhà đầu tư đến Mỹ với dự định là để học tập, sau đó mới quyết định ở lại trên cơ sở lâu dài và chọn định cư theo diện visa EB-5. Khi ở Mỹ theo thị thực du học, những ngày có mặt được coi là bỏ và không được tính vào công thức số ngày ở vượt quá 183 ngày. Do đó, quý anh/chị được coi là người không cư trú tại Mỹ và chỉ phải chịu thuế của Mỹ đối với thu nhập và tài sản có nguồn gốc từ Mỹ. Sự miễn trừ này có thể được sử dụng cho nhà đầu tư diện visa EB-5 trong tối đa 5 năm trong suốt cuộc đời.

Thuế trên cơ sở toàn thế giới

Tất cả cư trú thuế ở Mỹ bị đánh thuế trên toàn thế giới, điều đó có nghĩa là tất cả thu nhập mà nhà đầu tư diện visa EB-5 kiếm được phải được báo cáo ở Mỹ bất kể khoản thu nhập đó có nguồn gốc từ quốc gia nào. Tuy nhiên, có các cơ chế trong luật để tránh đánh thuế hai lần hoặc thậm chí tránh hoàn toàn việc đóng thuế Mỹ cho quý anh/chị định cư diện visa EB-5.

Hiện tại, thuế suất của Mỹ đối với thu nhập thông thường là từ 10% đến 37%. Thu nhập tùy thuộc vào từng mức thuế tùy thuộc vào tình trạng nộp đơn của người nộp thuế: người độc thân, chủ hộ gia đình (HOH), kết hôn nộp đơn riêng (MFS) hoặc kết hôn nộp đơn chung (MFJ).

Thu nhập thông thường bao gồm tiền lương, dịch vụ, tiền lãi, cổ tức, tiền thuê nhà, lãi vốn ngắn hạn, thu nhập thông qua các thực thể, trong số những người khác.

Lợi nhuận vốn dài hạn áp dụng cho các tài sản nắm giữ trong hơn 1 năm và chịu mức thuế suất giảm, như hình dưới đây:

Mỹ cũng có thể đánh thuế thu nhập đầu tư ở mức 3,8% tùy theo mức thu nhập của người nộp thuế. Đây được gọi là thuế thu nhập đầu tư ròng.

Ngoài thuế thu nhập liên bang, người nộp thuế có thể phải chịu thuế thu nhập của tiểu bang và thành phố, tùy thuộc vào nơi nhà đầu tư diện visa EB-5 quyết định sống và làm việc tại Mỹ.

Làm thế nào để tránh bẫy thuế và tối ưu gánh nặng thuế thu nhập

Nhà đầu tư diện visa EB-5 có thể thực hiện một số chiến lược dành trước khi bắt đầu cư trú thuế ở Mỹ. Những chiến lược này có thể giảm thiểu gánh nặng thuế ở Mỹ cho quý anh/chị giữ visa EB-5 và được quan sát, đúc kết sau khi chuyển đến nước này.

Thúc đẩy các sự kiện:

Nhiều lần, các nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu của các thực thể nước ngoài và các thực thể đó đã tích lũy lợi nhuận trong những năm qua, chưa được phân phối cho chủ sở hữu. Ngoài ra, có thể có những tài sản gắn liền với lợi nhuận chưa bán được có thể thanh lý ngay. Nên tăng tốc các sự kiện như thế này để chúng xảy ra trước khi chuyển sang Mỹ, do đó tránh hoàn toàn việc đánh thuế ở Mỹ.

Tăng cường cơ bản:

Đối với các tài sản không thể bán trước khi nhà đầu tư định cư diện visa EB-5 trở thành cư dân Mỹ và có lợi nhuận tích lũy chưa lấy được. Có các chiến lược lập kế hoạch thuế để đưa giá trị chi phí của các tài sản này lên giá trị thị trường hợp lý trước khi cư trú thuế ở Mỹ bắt đầu. Do đó, việc anh/chị có visa EB-5 bán tài sản trong tương lai sẽ không phải chịu thuế của Mỹ đối với những gì liên quan đến lợi nhuận tích lũy trước khi bắt đầu cư trú thuế Mỹ. Chỉ có sự gia tăng giá trị sau khi bắt đầu cư trú thuế ở Mỹ mới phải chịu thuế Mỹ.

Các thực thể nước ngoài:

Sự đối xử của Mỹ đối với các thực thể nước ngoài có thể được bầu bởi những người nộp thuế ở Mỹ. Các cuộc bầu cử này có thể giảm thiểu gánh nặng thuế của quý nhà đầu tư diện visa EB-5 bằng cách cho phép người nộp thuế cá nhân ở Mỹ bù thuế thu nhập mà thực thể nước ngoài phải trả cho các cá nhân ở Mỹ. Cơ chế bù đắp này tránh được cái mà chúng ta gọi là thuế hai lần, khi thu nhập bị đánh thuế hai lần ở những đất nước khác nhau. Nếu lựa chọn này không được thực hiện trước khi bắt đầu cư trú thuế ở Mỹ, quý anh/chị có visa EB-5 có thể đã mất cơ hội áp dụng cách xử lý thuế có lợi hơn của Mỹ đối với thu nhập phát sinh từ các nguồn nước ngoài này.

Các thực thể nước ngoài được kiểm soát:

Các công ty được kiểm soát bởi các nhà đầu tư diện visa EB-5 có kế hoạch chuyển đến Mỹ và trở thành cư dân thuế của Mỹ được coi là các thực thể nước ngoài được kiểm soát. Đối với các thực thể này, ngoài cuộc bầu cử đối xử được đề cập trước đó, còn có tùy chọn hoãn thuế thu nhập ở Mỹ bằng cách thay thế một công ty của Mỹ, nếu thu nhập và lợi nhuận được tái đầu tư vào các hoạt động kinh doanh.

Quỹ hỗ trợ nước ngoài:

Cần đặc biệt chú ý đến các quỹ hỗ trợ nước ngoài. Những công ty này thường được coi là Công ty Đầu tư Nước ngoài thụ động (PFIC). Trong PFIC của Mỹ bị đánh thuế nặng – nếu không có cuộc bầu cử đặc biệt nào được thực hiện. Mỹ sẽ đánh thuế thu nhập từ PFIC với mức thuế thu nhập cá nhân cao nhất trong giai đoạn mà người nộp thuế nắm giữ cổ phần của PFIC trong khi đang là cư dân thuế Mỹ. Thuế suất này hiện ở mức 37%.

Quy hoạch thuế bất động sản tại Mỹ

Một khía cạnh khác đáng quan tâm khi chuyển đến Mỹ thông qua visa EB-5 là thuế bất động sản. Quý anh/chị diện visa EB-5 đang có thẻ xanh thường được coi là cư trú tại Mỹ. Do đó, tất cả tài sản trên toàn thế giới của nhà đầu tư diện visa EB-5 phải chịu thuế bất động sản và quà tặng ở Mỹ. Thuế suất là 40% đối với tài sản trị giá hơn 1 triệu USD.

Hiện tại có miễn trừ trọn đời khoảng 11,6 triệu USD mỗi người [1]. Điều này có nghĩa là chỉ những tài sản có giá trị vượt ngưỡng này của nhà đầu tư có visa EB-5 mới phải chịu thuế bất động sản và quà tặng ở Mỹ ở mức 40%.

Đối với các gia đình nhà đầu tư định cư theo diện visa EB-5 có khả năng tài chính mạnh, có nhiều chiến lược để loại bỏ tài sản khỏi thuế bất động sản và quà tặng của Mỹ nếu chúng được thực hiện trước khi chuyển đến Mỹ. Một trong nhiều lựa chọn là tặng tài sản của quý anh/chị diện visa EB-5 cho người thụ hưởng trước khi chuyển sang Mỹ định cư. Một cách khác là thiết lập một niềm tin không thể chối bỏ. Các nhà đầu tư diện visa EB-5 cũng có thể chọn mua một chính sách bảo hiểm nhân thọ để chi trả cho trách nhiệm thuế bất động sản trong tương lai hoặc kết hợp tất cả các chiến lược này.

Không bao giờ là quá sớm để bắt đầu kế hoạch

Do sự tác động tài chính đáng kể của thuế Mỹ đối với thu nhập và tài sản nước ngoài của quý anh/chị định cư diện visa EB-5, việc lập kế hoạch trước khi di chuyển là bắt buộc. Không bao giờ là quá sớm để bắt đầu kế hoạch. Một số chiến lược có thể cần được thực hiện ít nhất 2 năm trước khi có hiệu lực và được IRS chấp nhận.

Khách hàng EB-5 của Khai Phú được chấp thuận đơn I-526

Hiện nay thời gian xử lý hồ sơ I-526 trung bình của USCIS là 29.5 – 44.5 tháng. Tuy nhiên, tại Khai Phú, nhiều khách hàng EB-5 nhận chấp thuận đơn I-526 chỉ trong chưa đến 18 tháng.

Thành công này đến từ 2 yếu tố chính:

a. Khách hàng đã chọn 1 dự án tốt

Bộ hồ sơ của dự án được chuẩn bị chỉn chu, có kế hoạch kinh doanh rõ ràng và tuân thủ đúng các quy định của Sở di trú Mỹ USCIS.

b. Khách hàng đã chọn 1 đơn vị thụ lý hồ sơ cẩn thận và chuyên nghiệp

Hồ sơ của khách hàng được thẩm định kỹ lưỡng cùng luật sư, các giấy tờ chứng mình tài chính được nộp đầy đủ, đúng luật pháp Mỹ và không bị yêu cầu bổ sung bằng chứng (RFE).

Khai Phú hiện là đối tác chính của tập đoàn HomeFed, đơn vị phát triển dự án EB-5 Cota Vera. Dự án đầu tiên HomeFed kêu gọi vốn EB-5 tại thị trường Việt Nam mang tên ESCAYA đã nhận được nhiều thành tích vang dội về số đơn EB-5 và thời gian chấp thuận. Quý nhà đầu tư quan tâm và đang tìm kiếm dự án EB-5 an toàn, vui lòng liên hệ Khai Phú để nhận tư vấn ngay hôm nay.

Dự án EB-5 an toàn lấy thẻ xanh Mỹ – Cota Vera

Hiện nay, dự án EB-5 tối ưu nhất để lấy thẻ xanh Mỹ là Cota Vera. Dự án đến từ Tập đoàn HomeFed được đánh giá vô cùng an toàn và hiệu quả vì:

  • Tôn trọng tối đa quyền lợi nhà đầu tư qua việc thế chấp bất động sản cho khoản vay EB-5
  • Dự án vẫn thuộc T.E.A. (khu vực việc làm mục tiêu) kể cả khi luật mới được áp dụng. Đây là ưu thế nổi bật vì hầu hết dự án trên thị trường sẽ không đủ chuẩn T.E.A. Điều này đồng nghĩa với việc Anh/Chị phải bỏ ra 1.800.000 USD thay vì chỉ 900.000 USD để tham gia
  • Sở Di trú Mỹ USCIS đã cấp toàn bộ giấy phép cần thiết
  • Dự án đã tạo ra vượt hơn 1.000 việc làm, đảm bảo đáp ứng điều kiện nhận thẻ xanh
  • Chứng thư ủy thác tài sản cao nhất được chính phủ ghi nhận
  • Nhà đầu tư được đảm bảo vị trí an toàn nhất trong quỹ đầu tư

Dự án Cota Vera giúp an toàn lấy thẻ xanh Mỹ

Với tình hình dịch bệnh hiện tại Mỹ đang tạm ngưng cấp các loại visa nhưng không bao gồm visa EB-5. Do đó, đây là thời điểm tốt để các nhà đầu tư nên cân nhắc việc tham gia chương trình đầu tư định cư EB-5, hồ sơ sẽ được xét duyệt nhanh hơn do việc tạm ngưng cấp các loại visa khác. Để tìm hiểu thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với Khai Phú theo thông tin bên dưới.

Quý nhà đầu tư quan tâm chương trình Định cư Mỹ EB-5dự án Cota Vera, vui lòng liên hệ với Khai Phú theo thông tin bên dưới.

KHAI PHÚ INVESTMENTS & MIGRATION

Văn phòng TP.HCM:

Tầng 34, Tòa nhà Bitexco Financial Tower, Số 2 Hải Triều, Quận 1.

Hotline: 0901 888 803 – (028) 6291 8889

Văn phòng Hà Nội:

Tầng 6, Tòa nhà Nhật Lâm, số 34 Hoàng Cầu mới, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Hotline: 0901 888 830 – (024) 7108 9111