Có phải quý vị:

1.    Vừa bị Đại sứ quán Úc/Lãnh sự quán Úc từ chối visa du lịch thăm người thân tại Úc?

2.    Vừa bị Đại sứ quán Úc/Lãnh sự quán Úc từ chối visa theo diện vợ chồng hoặc hôn thê?

3.    Vừa bị Đại sứ quán Úc/Lãnh sự quán Úc từ chối visa theo diện chăm sóc người thân?

4.    Vừa bị Đại sứ quán Úc/Lãnh sự quán Úc từ chối các visa theo các diện du học, công tác, đoàn tụ gia đình?

5.    Vừa bị Bộ di trú Úc từ chối cấp hoặc hủy visa tại Úc?

6.    Có con em là du học sinh tại Úc vừa bị hủy visa du học sinh?

Quý vị có cảm thấy:

·        Việc từ chối hoặc hủy bỏ đó là Không đúng với lẽ phải?

·        Bị từ chối visa một cách oan uổng do không chuẩn bị kỹ hồ sơ ngay từ đầu?

Nếu có, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để:

1.    Khiếu nại vụ việc lên Tòa Di trú Liên bang Úc (Migration Review Tribunal) hoặc kiện lên các Tòa án Liên Bang khác (Magistrate Court, Federal Court, High Court).

2.    Khiếu nại lên Bộ di trú hoặc yêu cầu can thiệp của Bộ trưởng Bộ di trú (Ministerial Intervention).

Tất cả các trường hợp khiếu nại hoặc thưa kiện phải diễn ra trong khoảng thời gian nhất định sau thời điểm từ chối hoặc hủy visa. Do đó, nếu không hành động ngay, quý vị có thể sẽ không còn quyền khiếu nại nếu chậm trễ.