Điều khoản thay đổi: Xin miễn kinh nghiệm làm việc cho các đương đơn mới tốt nghiệp các chuyên ngành Thợ Nghề sau khi du học trên 2 năm tại Úc.

 

Loại visa được áp dụng: Tất cả các loại visa tay nghề nộp đơn ngoài nước Úc ngoại trừ Visa 476.

 

Ngày áp dụng: Từ 01/01/2010.

 

Nội dung thay đổi: Đương đơn nộp đơn xin định cư từ ngoài nước Úc theo một trong các ngành Thợ Nghề nay không thể xin miễn kinh nghiệm làm việc dựa vào việc du học trên 2 năm tại Úc. Các đương đơn này bây giờ bắt buộc phải chứng minh ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian trong 2 năm gần nhất. Kinh nghiệm làm việc phải thuộc Danh sách ngành nghề được phép định cư tại Úc.