Chính phủ tiểu bang New South Wales tại Úc vừa công bố các quy định mới liên quan đến việc bảo lãnh các hồ sơ theo diện doanh nhân.

 

Các quy định mới như sau:

·        Lập ra các yêu cầu khác nhau cho vùng thành thị Sydney và vùng xa NSW. Trên nguyên tắc, những đương đơn muốn đến sinh sống tại khu vực thành phố Sydney sẽ phải đáp ứng các quy định ngặt nghèo hơn. Các đơn xin đến sống tại các vùng xa của New South Wales sẽ được xét theo các quy định dễ dãi hơn.

·        Các đương đơn không thực hiện theo phương án kinh doanh/đầu tư ban đầu đã được chấp thuận nay phải được sự đồng ý của chính phủ tiểu bang NSW và phải thỏa mãn một số điều kiện khác trước khi được bảo lãnh theo các visa thường trú.

·        Hủy bỏ yêu cầu bắt buộc phải kinh doanh tại NSW theo ngành nghề có liên quan với sở trường và lý lịch kinh doanh nói chung của đương đơn.

·        Một số ngành nghề kinh doanh tại NSW đã bão hòa và sẽ không được chính phủ NSW chấp nhận cho các phương án kinh doanh tại NSW. Danh sách các ngành không được chấp thuận được liệt kê tại bảng dưới đây.

Nhóm ngành

Mã ngành

Kinh doanh nhà hàng, quán café, và các dịch vụ bán đồ ăn sẵn (H451)

Nhà hàng và quán café (H4511)

Dịch vụ bán đồ ăn sẵn (H4512)

Siêu thị và bán lẻ tạp hóa (G411)

Siêu thị và cửa hàng tạp hóa (G4110)

Bán lẻ thực phẩm chuyên dụng (G412)

Bán lẻ rau-quả (G4122)

Bán lẻ các mặt hàng điện- điện tử (G422)

Bán lẻ các mặt hàng điện, điện tử khác (G4229) (Đèn chiếu sáng)

Bán lẻ các vải sợi và đồ gia dụng

(G421)

Bán lẻ đồ gia dụng (G4213)

Bán lẻ hàng dệt bông và các mặt hàng vải sợi khác (G4214)

Bán lẻ các mặt hàng giải trí (G424)

Bán lẻ sách, báo (G4244)

Bán lẻ quần áo, giày dép và các loại phụ kiện cá nhân khác (G425)

Bán lẻ quần áo (G4251)

Bán lẻ giày dép (G4252)

Bán lẻ các loại phụ kiện cá nhân khác (G4259)