Quy định về doanh nghiệp hợp lệ tại Úc:

 

Bộ di trú và quốc tịch Úc vừa có quy định mới liên quan đến các doanh nghiệp hợp lệ của các đương đơn xin visa theo diện doanh nhân (Onshore). Giờ đây, các đương đơn xin visa theo diện doanh nhân (thường trú – onshore) sẽ không được sử dụng (cho mục đích xin visa) các doanh nghiệp tại Úc nhằm mục đích xuất khẩu cho các doanh nghiệp ở nước ngoài mà đương đơn có liên quan. Theo quan điểm của Bộ, các loại hình kinh doanh này không nhằm phục vụ hàng hóa và dịch vụ cho công chúng và do đó nó không thỏa mãn các điều kiện của visa theo diện doanh nhân.

 

Tuy nhiên, Bộ di trú Úc không có quy định nào về việc đương đơn sử dụng các doanh nghiệp của mình ở ngoài nước Úc để xuất khẩu vào Úc.

 

Xem thêm thông tin về các loại hình visa doanh nhân tại Úc.

 

Perth vào danh sách các vùng ít dân

 

Bộ di trú và quốc tịch Úc sắp liệt kê Perth (tiểu bang Tây Úc) vào danh sách các vùng ít dân. Điều này có nghĩa là toàn bộ tiểu bang Tây Úc nay sẽ được coi là vùng ít dân cho các loại hình visa. Việc liệt kê Perth vào danh sách các vùng ít dân sẽ có lợi cho các đương đơn của các loại visa 119, 475, 487 và 887.

 

Bộ sẽ có quy định chính thức về việc này vào cuối tháng 8.