British Columbia

Visa Canada: Doanh nhân British Columbia

Visa Canada: Doanh nhân British Columbia Loại Visa: Thường trú nhân. Điều kiện xin Visa Đương đơn có: 1. Phương án đầu tư hoặc kinh doanh trên $200,000 CAD vào British Columbia. Đương đơn có thể thành lập doanh nghiệp mới hoặc mua lại doanh…

GIỚI THIỆU BRITISH COLUMBIA

      Tỉnh kỳ British Columbia Tỉnh huy British Columbia   Diện tích 944,975 km2 Thủ phủ Victoria Thành phố lớn nhất Vancouver Dân số, 2009 4,419,974 người Mật độ dân số 4.7 người/km2 British Columbia là tỉnh bang cực tây của Canada, một…

error: Tính năng đã bị khóa