foreign investment

Đầu tư bất động sản tại Úc

Định nghĩa về Bất động sản dân cư Bất động sản dân cư có nghĩa là tất cả đất ở và nhà ở tại Úc không phải là tài sản thương mại (chẳng hạn như văn phòng, nhà máy, kho hàng, khách sạn, nhà hàng…

Miễn trừ Giấy phép đầu tư bất động sản:

Các trường hợp sau được miễn trừ Giấy phép đầu tư bất động sản: ·        Quý vị là công dân Úc sống ở nước ngoài; ·        Quý vị là người phối ngẫu là công dân Úc (không phải là thường trú nhân) và quý vị…

error: Tính năng đã bị khóa