Định nghĩa về Bất động sản dân cư

Bất động sản dân cư có nghĩa là tất cả đất ở và nhà ở tại Úc không phải là tài sản thương mại (chẳng hạn như văn phòng, nhà máy, kho hàng, khách sạn, nhà hàng và cửa hàng) và tài sản nông thôn (có nghĩa là đất được sử dụng toàn bộ và độc quyền cho tiến hành một doanh nghiệp sản xuất). Việc mua ‘Trang trại sở thích’ và bất động sản dân cư tại khu vực nông thôn cũng được coi là đầu tư vào bất động sản dân cư.

Chính phủ Úc muốn đảm bảo rằng nguồn đầu tư nước ngoài vào bất động sản nhà ở thực sự phải làm tăng nguồn cung nhà ở chứ không phải là đầu cơ. Chính sách của chính phủ là nhằm định hướng kênh đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực nhà ở vào các hoạt động làm tăng trực tiếp nguồn cung về khu dân cư mới (có nghĩa là đầu tư vào các dự án nhà đất, chung cư và nhà phố đang được phát triển) và mang lại lợi ích cho ngành công nghiệp xây dựng địa phương.

 

Nhà đầu tư nước ngoài phải xin Giấy phép đầu tư bất động sản dân cư từ Uỷ Ban Đầu tư nước ngoài tại Úc (FIRB)

Ai được miễn trừ

Các trường hợp được liệt kê tại đây được miễn trừ Giấy phép đầu tư bất động sản dân cư.

 

Các điều kiện xin Giấy phép đầu tư bất động sản dân cư

1.    Đối với bất động sản đã qua sử dụng

Bất động sản đã qua sử dụng là bất động sản đã được sở hữu hoặc sử dụng trên 12 tháng.

 

Người nước ngoài không được phép đầu tư vào bất động sản đã qua sử dụng bất kể họ có phải là cư dân tạm thời tại Úc hay không.

 

Tuy nhiên, cư dân tạm thời tại Úc có thể mua bất động sản đã qua sử dụng làm nơi ở của mình, với điều kiện phải bán đi khi không còn sử dụng bất động sản đó làm nơi ở.

 

Các công ty có vốn sở hữu từ nước ngoài được phép mua bất động sản đã qua sử dụng làm nơi ở cho nhân viên tại Úc với điều kiện phải bán hoặc cho thuê lại bất động sản này nếu không có người ở trên 6 tháng.

 

2.    Đối với các lô đất trống

Các đơn xin mua đất trống để phát triển nhà ở thường được phê duyệt với các điều kiện được áp dụng theo quy định của FATA.

Đơn xin mua lại một lô đất trống riêng lẻ (được định nghĩa là đất được quy hoạch cho phép xây dựng không nhiều hơn một nhà ở trên mỗi lô đất) với mục đích xây dựng một nhà ở riêng lẻ ở trên mỗi lô thường được phê duyệt với điều kiện sau:

·        Việc xây dựng cơ bản phải được thực hiện liên tục và bắt đầu trong vòng 24 tháng.

 

Đơn xin mua đất trống (không phải đơn khối) với mục đích xây dựng nhiều nhà ở thường được phê duyệt theo các điều kiện sau đây:

·        Việc xây dựng cơ bản phải được thực hiện liên tục và bắt đầu trong vòng 24 tháng.

·        Ít nhất 50% của giá mua đất ban đầu hoặc giá trị hiện tại của đất (chọn giá trị cao hơn) phải được chi cho việc phát triển (xây dựng).

Một khi những điều kiện trên đã được đáp ứng, các loại bất động sản này có thể được cho thuê hoặc bán lại cho cư dân của Úc, hoặc giữ lại để sử dụng riêng cho các nhà đầu tư nước ngoài.

 

3.    Đối với bất động sản mới

Các bất động sản mới được mua trước khi xây dựng, trong giai đoạn xây dựng hoặc sau khi xây dựng xong sẽ được phê duyệt nếu thoả mãn các điều kiện sau:

·        Bất động sản này trước đây chưa được bán cho ai khác (mua trực tiếp từ chủ đầu tư dự án) và

·        Chưa được chiếm hữu trên 12 tháng (ví dụ trường hợp nhà ở đã được chủ đầu tư cho thuê nhưng chưa bán cho ai).

 

Không có hạn chế về số lượng nhà ở được bán cho người nước ngoài trong một dự án phát triển mới. Tuy nhiên, chủ đầu tư cũng phải bán ra cho cư dân Úc (có nghĩa là, dự án bất động sản không thể được tiếp thị độc quyền ở nước ngoài).

Thể loại này bao gồm nhà ở đã được sửa chữa và cải tạo lại và chuyển mục đích sử dụng từ thương mại sang dân cư (ví dụ: cải tạo văn phòng, kho xưởng thành khu dân cư). Nó không bao gồm việc cải tạo nhà ở cũ thành nhà ở mới.

Bất động sản loại này có thể được cho thuê, bán lại cho cư dân Úc hoặc giữ lại để sử dụng riêng của các nhà đầu tư nước ngoài. Một khi tài sản đã được mua, nó đương nhiên trở thành bất động sản đã qua sử dụng và bị áp dụng các điều kiện tương ứng dành cho bất động sản đã qua sử dụng.

 

4.    Xây dựng mới khu dân cư hiện hữu:

Các khu dân cư cũ có thể được mua lại với mục đích tái phát triển (có nghĩa là, để phá dỡ nhà ở hiện hữu và xây dựng nhà ở mới). Điều này không bao gồm việc cải tạo nhà ở hiện hữu. Các đơn xin đầu tư để tái phát triển khu dân cư thường được phê duyệt khi thoả mãn các điều kiện sau đây:

·        Dự án tái phát triển phải gia tăng số nhà ở mới so với số nhà cũ.

·        Khu dân cư cũ không được cho thuê trước khi phá hủy và tái phát triển; và

·        Khu dân cư cũ phải được phá hủy và việc xây dựng cơ bản phải được thực hiện liên tục và bắt đầu trong vòng 24 tháng.


Một dự án tái phát triển mà không làm tăng số lượng nhà ở có thể được phê duyệt nếu khu nhà ở hiện hữu đã hết hạn sử dụng (nghĩa là vô chủ hoặc không thể cư trú), bởi vì việc tái phát triển đương nhiên đã làm tăng quỹ nhà ở.

Một khi những điều kiện trên đã được đáp ứng, các loại bất động sản này có thể được cho thuê hoặc bán lại cho cư dân của Úc, hoặc giữ lại để sử dụng riêng cho các nhà đầu tư nước ngoài.

 

 

Văn phòng Khai Phú có thể trợ giúp quý vị đang có ý định đầu tư vào thị trường bất động sản tại Úc qua những việc sau:

·        Tìm kiếm bất động sản phù hợp với nhu cầu

·        Xin Giấy phép đầu tư bất động sản từ Uỷ Ban Đầu tư nước ngoài tại Úc (FIRB)

·        Phối hợp với Văn phòng Luật sư tại Úc để hoàn tất thủ tục mua nhà.