Đầu tư tại Úc

THAY ĐỔI VỚI VISA 188 – SIGNIFICANT INVESTOR (TẠM TRÚ)

Loại visa 188 Significant Investor là loại thị thực tạm trú có thời hạn 4 năm được tiểu bang/vùng lãnh thổ đề cử và không yêu cầu trình độ Anh ngữ. 1-Người nộp đơn xin loại thị thực này phải đáp ứng các yêu cầu…

Cư dân tạm thời tại Úc

Cư dân tạm thời tại Úc ·        Là người có visa tạm trú trên 12 tháng tại Úc (bất kể visa còn thời hạn bao lâu), hoặc ·        Là người đã nộp đơn xin thường trú tại Úc và đang có visa bắc cầu hợp…

Đầu tư bất động sản tại Úc

Định nghĩa về Bất động sản dân cư Bất động sản dân cư có nghĩa là tất cả đất ở và nhà ở tại Úc không phải là tài sản thương mại (chẳng hạn như văn phòng, nhà máy, kho hàng, khách sạn, nhà hàng…

Miễn trừ Giấy phép đầu tư bất động sản:

Các trường hợp sau được miễn trừ Giấy phép đầu tư bất động sản: ·        Quý vị là công dân Úc sống ở nước ngoài; ·        Quý vị là người phối ngẫu là công dân Úc (không phải là thường trú nhân) và quý vị…

error: Tính năng đã bị khóa