Cư dân tạm thời tại Úc

·        Là người có visa tạm trú trên 12 tháng tại Úc (bất kể visa còn thời hạn bao lâu), hoặc

·        Là người đã nộp đơn xin thường trú tại Úc và đang có visa bắc cầu hợp lệ sinh sống tại Úc để đợi kết quả thường trú.