Loi visa 188 Significant Investor là loi th thc tm trú có thời hạn 4 năm được tiu bang/vùng lãnh th đ c và không yêu cu trình đ Anh ng.

1-Người np đơn xin loi th thc này phi đáp ng các yêu cu sau đây:

·       Được tiu bang/vùng lãnh th đ c min tr các yêu cu v đ tui

·       Np đơn Bày T Nguyn Vng theo quy trình La Chn Kĩ Năng

·       Đầu tư $5.000.000 AUD (Năm triu đôla Úc) vào loi hình đu tư được chp thun.

2-Các loi hình đu tư được chp thun (t ngày 01/07/2015):

·       Ít nht $500.000 AUD đu tư vào mt qu đu tư vn mo him, hoc qu đu tư tăng trưởng, có đu tư vào các công ty tư nhân nh và mi khi nghip.

·       Ít nht $1.500.000 đu tư vào mt qu qun lý đu tư, hoc các công ty đu tư đang niêm yết(LIC) trên sàn chng khoán Úc (ASX) có đu tư vào các công ty mi ni trên th trường chng khoán.

·       Phn còn li $3.000.000 đu tư vào qu qun lý hoc LIC mà có đu tư vào các tài sn như các công ty niêm yết trên sàn ASX, các loi trái phiếu công ty, và bt đng sn.

3-Điu kin đ được vào thường trú:

·       Thc hin vic đu tư nói trên.

·       Sinh sng ti Úc ít nht 40 ngày trong mt năm. Thi gian này có th tính cng dn cho các năm cng li.

Như vậy, với các thay đổi nói trên, việc hoạch định chiến lược và phương án đầu tư cho các nhà đầu tư trọng yếu là cực kỳ quan trọng. Điều này cần được sự hỗ trợ không chỉ của người tư vấn di trú có kinh nghiệm mà còn cần sự hỗ trợ của người tư vấn chiến lược tài chính được cấp phép.