nhap cu uc

Đáp ứng yêu cầu về sức khỏe khi nhập cư Úc

Đáp ứng yêu cầu về sức khỏe khi nhập cư Úc Khám sức khỏe là một yêu cầu quan trọng trong quá trình nhập cư Úc. Hầu hết những diện visa nhập cư hiện nay đều yêu cầu người đăng ký khám sức khỏe tổng…

VISA 165 – ĐẦU TƯ CÓ BẢO LÃNH (TẠM TRÚ)

Người có visa này được phép: Tạm trú để xin thường trú. Cùng gia đình ra vào Úc không bị giới hạn. Sinh sống, làm việc, kinh doanh, học tập tại Úc cùng với cả gia đình. Điều kiện để xin visa: 1.    Dưới 55…

VISA 163 – DOANH NHÂN CÓ BẢO LÃNH (TẠM TRÚ)

Người có visa này được phép: ·        Tạm trú để xin thường trú. ·        Ra vào Úc tự do cùng gia đình không bị giới hạn. ·        Sinh sống, làm việc và học tập cùng cả gia đình. Điều kiện để xin visa này: 1.               …

error: Tính năng đã bị khóa