nhap cu uc

VISA 165 – ĐẦU TƯ CÓ BẢO LÃNH (TẠM TRÚ)

Người có visa này được phép: Tạm trú để xin thường trú. Cùng gia đình ra vào Úc không bị giới hạn. Sinh sống, làm việc, kinh doanh, học tập tại Úc cùng với cả gia đình. Điều kiện để xin visa: 1.    Dưới 55…

VISA 163 – DOANH NHÂN CÓ BẢO LÃNH (TẠM TRÚ)

Người có visa này được phép: ·        Tạm trú để xin thường trú. ·        Ra vào Úc tự do cùng gia đình không bị giới hạn. ·        Sinh sống, làm việc và học tập cùng cả gia đình. Điều kiện để xin visa này: 1.               …

error: Tính năng đã bị khóa