Người có visa này được phép:

Tạm trú để xin thường trú.

Cùng gia đình ra vào Úc không bị giới hạn.

Sinh sống, làm việc, kinh doanh, học tập tại Úc cùng với cả gia đình.

Điều kiện để xin visa:

1.    Dưới 55 tuổi.

2.    Được một tiểu bang ở Úc bảo lãnh.

3.    Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong việc trực tiếp quản lý doanh nghiệp hoặc khoản đầu tư.

4.    Trong vòng 5 năm trước ngày nộp đơn, đương đơn có 1 năm thỏa mãn một trong 2 điều kiện sau:

a.    Quản lý trực tiếp doanh nghiệp mà đương đơn có cổ phần, Hoặc

b.    Quản lý trực tiếp khoản đầu tư hợp pháp có giá trị tối thiểu $750,000 AUD.

5.    Giá trị tài sản (kể cả vợ/chồng) đạt tối thiểu $1,125,000 AUD trong 2 năm trước ngày nộp đơn.

6.    Đương đơn phải đầu tư $750,000 AUD cho 4 năm vào quỹ đầu tư theo quy định của chính phủ tiểu bang.

 

Diễn giải về định nghĩa “Khoản đầu tư hợp pháp”:

Theo quy định của Bộ di trú, Khoản đầu tư hợp pháp bao gồm:

1.    Đầu tư tiền mặt: Tiền gửi có kỳ hạn trong ngân hàng.

2.    Đầu tư vốn vay: Có vốn cho doanh nghiệp khác vay để kinh doanh, sản xuất.

3.    Đầu tư bất động sản: Mua nhà đất cho thuê hoặc bán lại để kiếm lời.

4.    Đầu tư vào doanh nghiệp: Mua cổ phần của doanh nghiệp sinh lợi nhuận.

5.    Đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu: Mua cổ phiếu, trái phiếu để kiếm lời, cổ tức và lãi suất.

6.    Đầu tư vào vàng, bạc: Mua vàng, bạc để kiếm lợi nhuận.


Điều kiện để xin thường trú:

Sau khi đã có Visa 165 qua một thời gian và thỏa mãn một số điều kiện cụ thể, đương đơn có thể xin visa thường trú theo các loại visa sau:

·        Visa 890 – Doanh nhân độc lập (thường trú)

·        Visa 892 – Doanh nhân có bảo lãnh (thường trú)

·        Visa 891 – Đầu tư độc lập (thường trú)

·        Visa 893 – Đầu tư có bảo lãnh (thường trú)